28 Feb 2009

Učenje na daljinu - About distance learning


Ovoj temi ću posvetiti više stranica u mom blogu, jer smatram da je vrlo aktuelna. I sama sam na Distance Learning programu i pisaću i o svom , vrlo pozitivnom, iskustvu u ovom načinu sticanja znanja i diploma.

Ovo je samo početak.

Besplatno preuzimanje knjige o Učenju na daljinu je ovde!

Moja preporuka : LINK group je jedna od vodećih srpskih kompanija u oblasti pružanja usluga obrazovanja iz oblasti informacionih tehnologija i stranih jezika (kursevi, seminari, studije), projektovanja i implementacije informacionih sistema, izrade softverskih rešenja za upravljanje ljudskim resursima, elektronsko poslovanje na Internetu i edukativnih softvera.Dalje...

Moj drugi izbor definicije i načina učenja na daljinu je na stranicama Mingl-a, izvanrednog web sajta za mlade:

UČENJE NA DALJINU

Šta je učenje na daljinu?

Učenje na daljinu se u engleskoj Vikipediji definiše kao metod učenja koji ne zahteva da studenti budu fizički prisutni na određenom mestu tokom semestra. Ovaj metod otvara mogućnosti za doživotno učenje studentima iz svih zemalja i svih doba, i daje im šansu da dobiju diplome i sertifikate od gotovo svakog onlajn univerziteta na svetu.

Učenje na daljinu počelo je sa generacijama odraslih koji su želeli da unaprede svoje obrazovanje od kuće, iz vojske ili sa posla. Kursevi su se održavali korespondencijom, tako što su se materijali razmenjivali klsičnom poštom. Danas se učenje na daljinu razvilo tako da koristi prednosti moderne tehnologije. Ono se odvija na internetu i studenti mogu da dobiju diplomu a da nisu kročili u klasićnu učionicu. Prednosti učenja na daljinu su dovele do revolucije u oblasti naprednog obrazovanja. Na primer:

• Predavanja se mogu održavati putem striminga, prenosa multimedijalnih sadržaja koji ne zahteva da prvo preuzmete kompletan fajl, a zatim ga posmatrate, već to možete činiti dok je prenos podataka u toku.

• Predavanja mogu biti dostupna u vidu štampanih materijala koji su kao fajlovi sačuvani na serveru obrazovnog radnika.

• Studenti mogu da komuniciraju između sebe i sa nastavnikom putem internet foruma, imejla i četa.

• Zadaci se mogu staviti u padajući meni, a testovi i ispiti mogu da budu automatizovani i da se polažu onlajn.

• Materijali za kurs su uvek dostupni i lako se ažuriraju.
Onlajn formati omogućavaju fleksibilnost, kao i da sami sebi određujete brzinu rada i napredovanja.


Koje su prednosti učenja na daljinu?


Internet je savršen za postavljanje virtualne sredine za učenje. Učenici/studenti mogu da uče u svom rodnom gradu, a da se zapravo školuju u drugom gradu ili inostranstvu.

Ukoliko učenici/studenti imaju pristup kompletnoj bazi materijala za učenje, mogu da razviju veću autonomnost u procesu učenja.

Studenti imaju veću kontrolu i mogućnost da upravljaju tokom svog učenja, a uloga profesora se pretvara u ulogu mentora ili trenera.

Kursevi nisu ograničeni na radne sate regularnih škola i univerziteta, tako da i svi mogu da iskoriste priliku za doživotno učenje.

Učenje na daljinu menja navike i učenika i inastavnika. Uspešni učenici razvijaju upornost i organizacione sposobnosti, anastavnici postaju veštiji u upotrebi tehnologije.


Šta treba imati na umu prilikom izbora programa učenja na daljinu


Trebalo bi da ste kao korisnik uvek svesni svoje odgovornosti pri izboru željene diplome, obrazovnog programa koji želite da pohađate i da to činite sa oprezom.

Zapamtite da internet nije regulisana sredina. Uz legitimne i proverene obrazovne institucije uvek postoje i one sumnjivog karaktera. Budite sigurni da ste dobro istražili i proverili organizaciju i program pre nego što se upišete.

Bezbednost je i ovde ključna, kao i sa svakom drugom razmenom informacija preko interneta. Virusi i hakeri mogu da naprave haos u sistemima učenja na daljinu. Obavezno pogledajte poglavlja o privatnosti i bezbednosti da biste videli kakve mere predostrožnosti da preduzmete.

Autorska prava su obično zaštićena zakonom zemlje u kojoj učenik živi. Ipak, kada pohađate programe za učenje na daljinu, proverite da li su materijali za učenje zaštićeni međunarodnim zakonom o zaštiti autorskih prava.

Važno je i pitanje plaćanja i fer upotrebe kurseva. Od učenika se očekuje da koriste kapacitete za učenje na pouzdan način i plaćaju kurseve na vreme. Dalje...