27 Feb 2009

Zabrana kao poslednja stvar koja nam treba


Pozivi na zabranu računara u edukativnom programu u ranom detinjstvu i osnovnim školama su ekstremna reakcija izazovima koje daje tehnologija.

Iako se zna da računari preoblikuju živote dece na potpun i neočekivan način ovi pozivi se fokusiraju na potencijalne rizike od računara u učionicama. Iako treba da se odbranimo od svih potencijalnih rizika veća opasnost je to što i dalje postoji mnogo dece koji imaju mali pristup računaru i Internetu ili ga uopšte nemaju.

Deca sa druge strane ove "digitalne podele" nemaju koristi od novog edukacionog softvera i ne uče da koriste alatke koje će biti važne komponente naših života u budućnosti.

Na kraju, računar je alatka kao što je to knjiga, olovka ili televizija. Računari se mogu koristiti u odgovajaućim načinima razvoja korisnim za decu i kao i sve druge alatke mogu se zloupotrebiti.

Postoje značajna isticanja pozitivnih efekata tehnologije na razvoj i edukaciju dece. To istraživanje takođe ističe da su računari pomoćni i ne zamenjuju visoko ocenjene aktivnosti i materijale u ranom detinjstvu kao što je umetnost, kocke, pesak, voda, knjige, istraživanje sa pisanjem materijala i

pozorišne igre.

Umesto postavljanja zabrane na računare roditelji i ostali odrasli ljudi bi trebalo da ispitaju uticaj ove tehnologije na decu i postaraju se da se računari koriste da bi deca imala korist, da razviju literarne, saznajne i socijalne veštine.

Da bi to uradili odrasli treba da odvoje vreme da bi razumeli kako deca koriste tehnologiju za učenje i razvoj novih veština. Probajte da se konektujete na Internet u detetovoj školi ili lokalnoj biblioteci.

Učite od dece pitajući ih kako žele da koriste računar i kako se konektuju na Internet. Iznenadićete se kako su deca komforna u pregovaranju sa ovim novim svetom. Takođe ćete im pokazati da brinete o njihovim hobijima i interesima.

Evo nekoliko koraka koje porodice mogu da preuzmu da bi zaštitili decu od rizika Interneta i računarske tehnologije.

  • Budite svesni da je nadzor i savet odraslih neophodan. Kao što učimo decu da bezbedno pređu ulicu, tako treba da pratimo i šta rade na računaru.
  • Diskutujte i postavite pravila kada i koliko dugo mogu da budu konektovani i koje oblasti da posećuju. Obeležite omiljene sajtove da bi obezbedili brz pristup.
  • Budite u istoj sobi kada mlado dete koristi računar ili držite računar u području gde su drugi članovi porodice uglavnom prisutni da biste promovisali interakciju i razmenjivali informacije o tehnologiji.

Računari redefinišu naš odnos sa drugima i učimo o svetu oko nas na jedan potpuno novi način. Oni su sve značajniji u našim svakodnevnim životima. Ne možemo se folirati da se ove promene ne dešavaju.

Preuzimanjem odgovornosti za dečiju upotrebu računara porodice mogu značajno smanjiti potencijalne rizike i u isto vreme dozvoliti deci pristup mnogim novim pozitivnim iskustvima u učenju.

Rast korišćenja računara zahteva bolji nadzor a ne zabranu. U vreme kad mnoga deca ne mogu pristupiti ovoj važnoj tehnologiji, zabrana upotrebe računara je poslednja stvar koja nam treba.

Izvor (Pripremila Irena Gonda)

Dodajem svoje iskustvo koje je dalo veoma pozitivne rezultate:

  • Uključite se na isti forum , ili Newgrounds, ili Facebook, ili http://www.illwillpress.com/ ili gde-god-da-je i vaše dete
  • Pokažite da i u vama živi dete , zadobićete vredno poštovanje
  • Pričajte sa decom, pitajte ih, hej, pitajte ih ! sa interesovanjem šta ima novo na netu- pridobićete svojom pažnjom njihovo potpuno poverenje

( a i sami ćete saznati šta se stvarno dešava ;)

  • Diskutujte o različitim vidjenjima iste web strane...da i vaše dete može videti drugim očima...

Tolko za danas..odoh da se šminkam, idem na TV, intervju povodom Dece i BearShare ...

Mom :p