11 Apr 2009

Mali programer napreduje


Tedi je ovih dana napravio dve nove igre u Multi Media Fusion Developer  i jedan mnogo simpatičan flash.