15 Apr 2009

Program bezbednijeg interneta za decu

Safer Internet Programme: Empowering and Protecting Children Online

Evropska komisija je 20. februara  predložila novi „Program bezbednijeg interneta“, kako bi se poboljšala bezbednost dece u on-lineokruženju. S obzirom da obuhvata nove komunikacione servise Web 2.0 standarda, kao što je „društveno umrežavanje“ (social networking), novi program ne samo da se bori protiv ilegalnih sadržaja, već i štetnih oblika ponašanja, kao što su šikaniranje i preterano forsiranje nekog od talenata ili sposobnosti deteta na njegovu štetu (muzičkih, sportskih, glumačkih, fizičkog izgleda itd). Sa budžetom od 55 miliona, program, nadovezujući se na veoma uspešan „Program bezbednijeg Interneta“ započet još 2005 godine, trajaće od 2009. do 2013. godine.

„Bezbedniji  Internet je dobar primer evropskog programa koji ima direktnog uticaja na svakodnevni život građana: Budući da sve više i više evropske dece i adolescenata koriste online tehnologije kod kuće ili u školi, oni sami, njihovi roditelji i nastavnici moraju biti u potpunosti upoznati sa mogućnostima i rizicima sa kojima se mogu suočiti,“ izjavio je Žoze Manuel Barozo, predsedavajući Evropske komisije.

„Novim Programom bezbednijeg Interneta Evropska komisija teži da našoj deci obezbedi sigurnije online okruženje, promovišući samo-regulatorne inicijative i podižući nivo svesti društva o ovim pitanjima. Kada se radi o ilegalnim online sadržajima, ojačani sistemi prijavljivanja osiguraće brzu i odlučnu akciju nadležnih institucija. Proteklih godina Evropska unija je značajno doprinela naporima da se Internet učini bezbednijim mestom za decu, no taj posao nije još uvek završen,“ dodala je Komesar EU za informaciono društvo i medije, Vivijen Reding. „Tačnije, povećava se potreba za preduzimanjem akcija, kao odgovor na nove primene tehnologije. Ubeđena sam da će novi „Program bezbednijeg Interneta“ od Evrope načiniti pozitivan primer, kada se govori o zaštiti maloletnika od online i zloupotreba putem mobilnih telefona.“

Predložen novi programe će:

  • Umanjiti količinu ilegalnih sadržaja i izaći na kraj sa štetnim oblicima ponašanja on-line – akcijama koje će javnosti obezbediti nacionalne kontaktne punktove za prijavljivanje ilegalnih on-line sadržaja i štetnih oblika ponašanja, sa naročitim akcentom na materijale vezane za seksualno zlostavljanje dece i preterano forsiranje nekog od talenata ili sposobnosti deteta na njegovu štetu (muzičkih, sportskih, glumačkih, fizičkog izgleda itd).
  • Promovisati bezbednije on-line okruženje – podsticanjem samo-regulatornih inicijativa na ovom polju. Stimulisati decu i mlade da učestvuju u stvaranju bezbednije online okruženja, naročito putem panel diskusija.
  • Osigurati svesnost javnosti – akcijama usmerenim ka deci, njihovim roditeljima i nastavnicima. Ohrabrivati efekat umnožavanja putem razmene dobrih praksi unutar mreže nacionalnih centara svesnosti. Podržati kontaktne punktove – mesta gde roditelji i deca mogu da dobiju savete kako da ostanu bezbednion-line.
  • Uspostaviti bazu znanja okupljanjem istraživača uključenih u pitanja bezbednosti dece u on-lineokruženju, na evropskom nivou. Uspostaviti bazu znanja na temu korišćenja novih tehnologija od strane dece, efekata koji ove tehnologije imaju na njih, kao i rizike s tim u vezi. Iskoristiti ovo da se unapredi efektivnost akcija koje su u toku, a koje su u okviru „Programa bezbednijeg Interneta“.