12 Apr 2009

Za zainteresovane za web dizajn

Pre nekoliko godina, tri-četiri,  možda, počeh da se interesujem za web dizajn i krenula sam od ovog odličnog   vodiča za početnike
Zahvaljujem Zoranu, koji je imao strpljenja i objavio ovo za sve nas neznalice.

Na internetu ima milioni stranica za učenje HTML i CSS. Neke od njih ću ovde podeliti sa vama.

Moja preporuka je svakako za W3School. Izvanredno mesto gde se može steći visok stepen znanja za sve u web dizajnu.