14 May 2009

Lepe vesti

U KompKamp prijavila su se deca iz Sarajeva i Kanade !
Postajemo internacionalni kamp !
Mnogo se radujem , jer je moja ideja od početka i bila da se deca svih nacionalnosti upoznaju i druže i da se afirmiše multikulturalnost i tolerancija za jačanje međunacionalnog poverenja kod mladih.