11 May 2009

Srbija ne zna šta sa mladima?


Mi imamo rešenje- Letnji kompjuterski kamp za decu od 8 do 15 godina.
Sledeće generacije da nemaju ovaj problem !