30 Oct 2009

Šta je to RSS

Sve o RSS možete pročitati na MarkomDizajn Blogu
ili na ovom linku:

RSS (skraćeno od Really Simple Syndication) je funcija koja omogućava da s jednog mesta čitate aktuelne novosti, bez posećivanja mnogobrojnih web stranica, trošeći vreme na traženje svake vesti posebno. RSS je način da automatski i pravovremeno dobijate sve vesti koje želite na jednom mestu.