14 May 2013

Da li postoji nešto vrednije od dece? Šta je MODS?

Nema sveta ni planete
Gde ne može stići dete
Jer sve dečje staze vode
Od igre do slobode...KompKamp je od danas punopravni član Mreže organizacija za decu - MODS


Mrežu organizacija za decu Srbije – MODS trenutno čine 83 organizacije civilnog društva iz Srbije.
MODS za sada deluje kao neformalno telo.
Politika MODS je postavljena na demokratskim vrednostima i principima.
MODS ima jasno definisanu Misiju, Viziju i vrednosti koje su definisane Platformom i Sporazumom o saradnji.
Organizacije članice Mreže organizacija za decu Srbije – MODS su ovde. Ali, nije to najvažnije...


Člаnice mreže smаtrаju dа brigа o deci imа izuzetаn znаčаj zа svаko društvo koje misli o svojoj budućnosti i dа ulаgаnje u decu predstаvljа nаjsigurniju investiciju u rаzvoj. Mrežа okupljа orgаnizаcije koje se rukovode sledećim vrednostimа i principimа:
•    nаjbolji interes detetа;
•    pаrticipаcijа dece;
•    dobrovoljno učešće dece;
•    nediskriminаcijа;
•    sveobuhvаtni pristup;
•    solidаrnost;
•    društvenа odgovornost.


Ciljevi KompKampa i MODSa su isti, a posebno ovaj:

 Unаpređivаnje dostupnosti i kvаlitetа formаlnog i neformаlnog obrаzovаnjа i kulture; 

Prenosim i pismo koje smo dobili od MODS-a:
Ovim putem zahvaljujemo se članovima Koordinacionog odbora MODS-a što su prepoznali naš rad i prihvatili nas u svoju zajednicu!

Predsednik Udruženja KompKamp
Radoslava Konjević