10 May 2014

Otvoreno pismo osoblju KompKampa 2014.

10.V 2014.


Dragi saradnici,

Ovo pismo upućujem čitavom osoblju kampa – saradnicima, članovima tima, bez obzira da li vam je ovo prvo ili dvadeseto leto i da li je vaša osnovna odgovornost za praćenje kampera, da li ste stručnjaci za pojedinu aktivnost ili radite u kuhinji.

Roditelji širom sveta ovog leta šalju decu u kampove. Neki gaje poverenje koje se zasniva na pozitivnim iskustvima, a drugi su prestravljeni i puni nesigurnosti. Svi roditelji se nadaju da će im se deca lepo provesti, steći nove veštine, izgraditi nova prijateljstva i vratiti se kući uprkos strahovima. Iste nade gaje i osoblje, vlasnici i direktori svih kampova.

Imate značajnu i vodeću ulogu u ovom poduhvatu, jer ste angažovani da ispunite ova nadanje roditelja i vlasnika/direktora kampa vašom brigom o ovoj deci – vašim kamperima. Dobra vest je da niste sami – pripadate timu, koji je u potpunosti fokusiran na jedan, najpoželjniji rezultat ovog leta: pozitivne, radosne uspomene svakog kampera. Krajnja odgovornost je na direktoru ili vlasniku kampa, ali primarna odgovornost za zdravlje i dobrobit kampera i njihovu sigurnost tokom boravka u kampu – pripada vama. Prihvatite je ili pakujte kofere!

Od vas zavisi mnogo ljudi. Svrha ovog pisma je da vam pomogne da razvijete stav sigurnosti i upravljanja rizikom, uz neke sugestije koje će vam podstaći razmišljenje, uz deljenje mišljenja.

Vodite računa o sebi

Rad u kampu je zabavan, ali ne nužno i lak. Kako leto prolazi, skup faktora (kao što su dugi dani, pojačana fizička aktivnost, vremenski uslovi, poremećen tempo sna, itd) uzimaju danak. Ne zaboravite da vodite računa o sebi. Hranite se pravilno, spavajte dovoljno, nemojte konzumirati alkohol ili narkotike (ni marihuanu), jer njihovo dejstvo traje i utiče na rasuđivanje i ne oklevajte da se obratite medicinskoj sestri kampa ako se ne osećate dobro. Ako vodite računa o sebi, veće su šanse da ćete imati dovoljno energije i izdržljivosti da na pravi način brinete o svojim kamperima. Statistički podaci o povredama ukazuju da je premor faktor koji značajno doprinosi nastanku nezgoda i povreda kampera i osoblja.

Naučite svoj posao

Postarajte se da znate šta se od vas očekuje. Zatražite opis radnog mesta ako ga niste dobili tokom obuke osoblja. Baš tako – budite pažljivi tokom obuke osoblja. Možda ćete veštine i znanja koja ste stekli na obuci morati da primenite da biste nekome spasili život, sprečili tešku nezgodu ili sami izbegli povredu. Ako niste sigurni – pitajte. Posvetite se tome da dajete sve od sebe u poslu koji radite. Ovo dugujete sebi, ostalim članovima tima, upravi kampa, kamperima i njihovim porodicama.

Otvorite oči

Budite mentalno prisutni na svakom času, svakog dana, čitavo leto. Uključite se. Pokušajte da predvidite posledice postupaka i ponašanja kampera. Naučite kako da identifikujete rizične situacije i da preduzmete odgovarajuće korake na sprečavanju nezgoda ili povreda. Razmišljajte i ostanite pribrani pod pritiskom.

Bob Diter, poštovani autor iz Camping Magazine, licencirani socijalni radnik i trener za osoblje kampa, je verovatno dao najbolji moguć opis člana tima u kampu u svom članku „U rovu“, objavljenog u majsko-junskom izdanju iz 1999. godine: „Drugi način posmatranja uloge člana tima kampa u odnosu na decu je mudri, dobroćudni i brižni stariji brat ili sestra. Stariji brat ili sestra ne bi dopustio da mlađi srodnik uradi nešto čime bi povredio sebe ili druge. Stariji brat ili sestra reaguju kada je mlađi srodnik uznemiren. Stariji brat ili sestra brinu o svojim mlađim rođacima, zabavljaju se sa njima i iskazuju interesovanje, ali zadržavaju kontrolu i u stanju su da po potrebi prikoče“. Ova poruka važi do dana današnjeg.

Od suštinskog je značaja znati kako reagovati na granici haosa, primenom odgovarajućih tehnika kojima se ponovo uspostavlja kontrola. Iskustvo ukazuje da svest i pažnja osoblja smanjuje rizik od nezgoda i povreda. Kako ćete vi reagovati u takvim situacijama?

Vodite računa o igrarijama

Većina dece voli da se juri, golica i vrti u krug dok im se ne zavrti u glavi. Drugi kamperi žele da se rvu ili da vam skoče na leđa u grubljoj igri. Ovakve igrarije su prosto deo kampa. Obično se dešavaju tokom slobodnog vremena u spavaonicama, između časova ili u redu u trpezariji.
Istorijski podaci takođe ukazuju da mnoge povrede u igrarijama nastaju tokom nestruktuiranog vremena. To su često prelomi. Drugi faktor koji doprinosi povredama tokom igrarija jeste osoblje koje izgubi iz vida svoju primarnu odgovornost. Nestruktuirano vreme ne sme proći bez nadzora. Nije to pauza za osoblje.
Iskustvo ukazuje da povrede nastaju kada kamperi budu preterano stimulisani. Osoblje kampa mora da zna kada da stane na loptu kada su igrarije u pitanju.

Vodite računa kod aktivnosti u vodi

Spasioci imaju osnovnu odgovornost za nadzor uz obalu, ali to ne znači da ostali u tom periodu mogu da se opuste i odmaraju. Budite efektivan timski igrač. Pomozite spasiocima praćenjem dešavanja izvan zone za plivanje.
KompKamp, 2014.

Izvor teksta:Camping Magazine is a publication of the American Camp Association®
prevod: Lana