30 May 2014

Prevencija vršnjačkog nasilja


Najbitniji saveti za kampove


  1. Formulišite politiku za sprečavanje vršnjačkog nasilja. Prvi korak u sprečavanju vršnjačkog nasilja jeste formulisanje politike, kojom se porodicama, osoblju i kamperima jasno stavlja do znanja koji su parametri njihovog ponašanja i šta se od njih očekuje, naročito u vezi sa vršnjačkim nasiljem. Politika mora biti jasna, a uprava se mora postarati da održi propisano.
  2. Uspostavite fer i razumne disciplinske mere i posledice za nasilnike. Disciplinske mere i posledice bi trebalo da budu u skladu sa događajem, uz nameru da se zaleči bol ili popravi prouzrokovana šteta. Ako se od nasilnika traži da popravi štetu koju je naneo, naučiće da mora pronaći odgovarajući put društvenog povezivanja i da u sebi pronađe empatiju.
  3. Saradnja sa roditeljima može preduprediti vršnjačko nasilje. Neka roditelji pre dolaska u kamp potpišu ugovor sa decom, kojim će se jasno definisati filozofija kampa po pitanju nasilničkog ponašanja. Sarađujte sa roditeljima izvan sezone u vezi sa ovim i objasnite im da će njihova deca snositi posledice ako učestvuju u vršnjačkom nasilju tokom boravka u kampu.
  4. Neka prevencija vršnjačkog nasilja bude prioritet od prvog dana u kampu – objasnite kamperima da je nasilničko ponašanje neprihvatljivo. Neophodno je da se svi kamperi osećaju sigurno u emotivnom i fizičkom smislu. Definišite pravila u spavaonicama, sa konkretnim primerima prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja u vezi sa vršnjačkim nasiljem. Postavite ova pravila u spavaonici i neka ih savetnici i kamperi pregledaju i potpišu.
  5. Neka ponašanje osoblja bude u skladu sa osnovnim vrednostima kampa. U cilju sprečavanja nasilja i izgradnje poštovanja i inkluzivnosti, osoblje mora reči da proprati delima. Priprema osoblja bi trebalo da obuhvati i obuku o nasilničkom ponašanju, kroz razmatranje tipova vršnjačkog nasilja koje su savetnici uočili, šta treba činiti kada primete nasilje i kako održati nivo rešavanja ovih problema tokom čitave sezone.

Prevencija vršnjačkog nasilja

Kampovi zauzimaju stav

Politika kampa

Vršnjačko nasilje predstavlja situaciju u kojoj jedna ili više osoba odbacuju, zadirkuju, rugaju se, ogovaraju, udaraju, šutiraju ili obaraju drugu osobu, u želji da povrede drugog. Nasilje se dešava kada pojedinac ili grupa želi da dominira nad drugima i da koriste svoju moć da bude po njihovom, na štetu drugih. Vršnjačko nasilje se može dešavati i u sajber-prostoru: korišćenjem elektronske pošte, SMS poruka, instant mesindžera i drugih indirektnijih metoda. Ovakvo nasilje može dovesti do toga da osobe budu povređene tokom boravka u kampu ili izvan sezone, a naročito boli kada je neko pogođen zlobom i odbacivanjem.


U Komp Kampu, vršnjačko nasilje je neoprostivo. Imamo strogu politiku protiv svih vrsta nasilja. Filozofija našeg kampa se zasniva na našoj misiji, kojom se svakom kamperu pruža prilika da nauči osnove rada u tri programska paketa po izboru, učestvuje u sportskim, zabavnim, umetničkim i ostalim radionicama i stekne nove prijatelje. Radimo timski, kako bismo svakom kamperu omogućili da stekne samopouzdanje, nove prijatelje i da kući ponese sjajne uspomene.

Na žalost, žrtve nasilja mogu biti lišene mogućnosti da izvuku maksimum iz svog iskustva u kampu. Naše liderstvo ozbiljno uzima sve incidente nasilja i obučava osoblje u cilju podsticanja međusobne komunikacije i komunikacije sa kamperima, kako bi i osoblje i kamperi bili spremni da nas upozore na bilo kakav problem tokom boravka u kampu i izvan kamperske sezone. Svako ima pravo da očekuje najbolje moguće iskustvo u kampu, a timski rad na identifikaciji i rešavanju vršnjačkog nasilja obezbeđuje da svi kamperi i osoblje provedu sjajno leto u Komp Kampu.

Izvor teksta
Prilađen prevod
Lana prevodi