13 Sep 2014

Televizijski intervju sa decom, Komp Kamperima

Novosadska Televizija "Kanal 9 " zamolila je komp kampere za kratak intervju.