30 Apr 2015

Zaradite svoje letovanje

Preuzmite sliku i podelite sa prijateljima na vašim društvenim internet profilima
ili na vašem blogu ili web sajtu.

Za svaku registraciju po vašoj preporuci, a u kojoj piše da je referal vaš link, vi dobijate 5% !

Zar nije lepo :)Za roditelje koji šalju dete prvi put u kamp, ili razmišljaju zašto bi dete poslali u letnji kamp, preporučujem da pročitate naslove iz naše arhive: