19 Nov 2016

„U TORBU“ – alat za povezivanje

Izvor
 
Upravo sam se vratila sa omiljene godišnje konferencije kampova. Vreme provedeno sa vlasnicima i direktora kampova mi pomaže da se ponovo fokusiram i motiviše me za sledeće kampersko leto. To su jedini ljudi na svetu koji razumeju šta ja to radim „ostatak godine“ i koji se suočavaju sa istim izazovima balansiranja kampa, porodice i zdravog razuma.
Tema ovogodišnje konferencije je bila „Ekvilibrijum: vi, kamp i vaš život“. Neke sesije su bile posvećene dobrobiti, produktivnosti i drugim temama u vezi sa brigom o sebi uz brigu o drugima.
Jednu od sesija koja mi se najviše svidela je vodila Džejn Malnati, predsednik Kampa kulture. Dala je obilje saveta za uvođenje jasne i pozitivne komunikacije u kulturu vašeg preduzeća – i vaše porodice.

Jedan alat koji nam je predstavila naziva „U TORBU“ – akronim šest osnovnih emocija:

Uplašenost
Tuga
Osetljivost
Radost
Bes
Uzbuđenje
U svom radu sa preduzećima, Malnati obučava timove da utroše nekoliko minuta na početku svakog grupnog sastanka da utvrde kako se svaki član tima oseća.
Ovo su njena pravila za „U TORBU“:
  1. Izvadite mobilni telefon.
  2. Postavite vreme na dva minuta (može i jedan minut, ako nemate vremena).
  3. Jedna osoba saopštava jedno osećanje sa spiska i razlog zbog čega se tako oseća.
  4. Niko je ne prekida niti pokušava da reši problem. Svi slušaju u tišini. Osoba koja govori ima na raspolaganju čitava dva minuta, čak i ako završi ranije.
  5. Kada se oglasi tajmer, red je na sledeću osobu (prva osoba bira smer).
Ovo vreme za povezivanje zahteva samo nekoliko minuta (16 minuta za osmočlani tim) i dovodi do spajanja i povezivanja na dubljem nivou, što sa svoje strane donosi manje nesporazuma, jer se članovi tima osećaju kao da ih svi vide, čuju i cene, kao i veću produktivnost.
Zbog čega je bitno kako se osećaju članovi tima? Na primer, ako znamo da je član tima uplašen zbog bolesti roditelja (ili nekog drugog problema izvan posla), drugi članovi tima mogu pokazati brigu kroz podsticajno pisamce ili koju lepu reč. Ovakva praksa takođe pomaže u uspostavljanju veće otvorenosti i jasne komunikacije među članovima tima i pomaže ljudima da lakše razgovaraju o osećanjima.
Na današnjem sastanku u kampu ćemo koristiti ovaj alat. On će definitivno postati i alat za komunikaciju za grupe po sobama ovog leta. Naravno, i moji sinovi tinejdžeri će naučiti da bolje oslušnu svoje emocije tokom ovakvih razgovora uz porodičnu večeru. Počeli smo sinoć.