22 Apr 2017

8 najbitnijih razloga zbog kojih je kamp fenomenalan


Jedan od najlepših poklona koji možete dati detetu je da ga pošaljete u kamp sa noćenjem. Kamp je jedinstveno okruženje, namenjeno baš deci, koje im omogućava da razviju životne veštine koje ne mogu naučiti na drugom mestu i koje će im pomoći da postanu srećne, kompletne ličnosti. Pogledajte nekoliko razloga zbog kojih je kamp fenomenalan.  1. Deca stiču nezavisnost. Bez obzira da li je u pitanju dnevni kamp ili kamp sa noćenjem, deca sama donose odluke, bez pomoći roditelja. Deca stiču poverenje u svoje odluke i stiču samopouzdanje jer shvataju da o nekim stvarima mogu samostalno da odlučuju.

  2. Deca mogu da isprobaju nove aktivnosti. Na raspolaganju im je obilje novih aktivnosti u letnjem kampu i mogu da ih isprobaju u sigurnom okruženju, koje je namenjeno baš njima. Istraživanje Američke asocijacije kampova pokazuje da 63 % dece koja isprobaju neku novu aktivnost u kampu i po povratku kući nastavljaju time da se bave.

  3. Izgradnja otpornosti. Kamp pruža brojne prilike za izgradnju otpornosti kod dece. Ako je kamper na početku boravka željan kuće, nekoliko dana kasnije, uz fenomenalnu zabavu, može da shvati da može da se probije kroz težak period i stekne snagu. Kada se, u poočetku, dete boji da se popne uz planinarski zid, ali posle čitavog dana vežbanja stigne do vrha, stiče otpornost kao veštinu koja će mu pomoći da se izbori sa usponima i padovima koji su u životu neizbežni.

  4. Odmor od tehnologije. Prema studiji Kajzer fondacije, deca od osam do 18 godina u proseku provode preko 7 sati dnevno uz digitalne medije. Kamp daje deci zdrav odmor od tehnologije i priliku da komuniciraju lično usmesto porukama i da uživaju na otvorenom, umesto da po čitav dan provode pred ekranom.

  5. Deca grade samopouzdanje. Kamp pruža deci obilje prilika da izgrade samopouzdanje. Kada uspeju u nekoj novoj aktivnosti, deca su zadovoljna sobom. Bilo da dete po prvi put zagnjuri glavu pod vodu ili se spusti niz konopac, suština kampa je da deca budu zadovoljna sobom.

  6. Uključivanje u zajednicu. Deca se u kampu uključuju u brižnu zajednicu, ispunjenu podrškom. Iz godine u godinu, kamperi učestvuju u kamperskim tradicijama i postaju deo kamperske porodice.

  7. Nova prijateljstva. Kamp je mesto na kome je lako steći nove prijatelje i izgraditi iskrena prijateljstva. Deca zajednički učestvuju u zabavnim aktivnostima, jedu u grupi, dele kamperske tradicije, a u kampovima sa noćenjem spavaju u zajedničkim sobama. Istraživanje Američke asocijacije kampova pokazuje da 96 % kampera navodi da su u kampu stekli nove prijatelje.

  8. Izgradnja veština za uspešan život. Prema istraživanju koje je sprovelo Partnerstvo za učenje 21. veka, veštine koje su potrebne da bi osoba u 21. veku bila uspešna su komunikacija, kreativnost, liderstvo, odgovornost i saradnja. Sve ove veštine su deo programa u većini letnjih kampova. Deca u kampu razvijaju ove veštine koje su im potrebne da bi postali sigurni, radni i uspešni mladi ljudi.