30 Mar 2018

5 zdravstvenih koristi boravka u kampuOd prve plovidbe čamcem, do učenja nove tehničke veštine, letnji kampovi pomeraju intelektualne granice na koje su deca navikla u svakodnevnom životu. Kampovi deci pružaju priliku da se razvijaju u više smerova, od sticanja novih veština, do avantura i zabave.
Pogledajte pet zdravstvenih koristi boravka dece u kampu.
1.   Osećaj nezavisnosti
Ako ste već slali dete u kamp, verovatno ste primetili promene u njegovom samopouzdanju. Kampovi pomažu deci da se razvijaju kroz pružanje prilika za samostalno sticanje novih iskustava, razvoj sopstvenog osećaja nezavisnosti i generalno zrelosti.
„Ključna karakteristika ove zajednice je da u njoj deca stiču samopouzdanje sa skromnošću, da prevaziđu preuveličanu sliku o sebi i razviju osećaj samilosti i divljenja koji traje čitav život“, rekao je Bob Diter, licencirani klinički socijalni radnik specijalizovan za rad sa decom i adolescentima Američkoj asocijaciji kampova (ACA) u njihovom članku „Koristi kampa: psihološki aspekti“.
2.   Stvaranje prijateljstava
Ovo je, naizgled, očigledan razlog, ali je zasigurno jedan od najbitnijih. Izgradnja odnosa sa vršnjacima iz raznih slojeva pomaže vašoj deci da stvore zajednicu prijatelja i mentora.
„Svakog leta u kampu nastaje jedinstvena situacija, razvija se zajednica koja članovima omogućava da osete pravi život, koji je veći od njih samih“ rekao je za ACA Brus Mučnik, licencirani psiholog koji intenzivno radi sa dnevnim kampovima i kampovima sa noćenjem. „Zajednica u kampu teži da zadovolji osnovne potrebe deteta za povezanošću, udruživanjem, pripadnošću, sigurnošću i osećajem prihvaćenosti i cenjenja.“
3.   Promena okruženja
Čak i uz školske ekskurzije ili porodična putovanja, dečija slika sveta se može svesti na naselje ili grad u kome dete živi. Izlazak iz norme može proširiti razumevanje deteta o širem svetu koji ga okružuje.
„Deca napuštaju svoj kraj i situacije koje se u njemu dešavaju, a koje nisu zdrave“, rekao je za ACA bivši Ministar spoljnih poslova SAD-a i bivši predsednik inicijative „Obećanje Amerike – alijansa za mlade“ Kolin Pauel. „Tako uče  kako da se slažu sa drugima – mladim i odraslim. Kamp je taj koji deci pruža sigurno mesto za učenje i razvoj.“
4.   Preuzimanje rizika
Ovo može biti prva prilika da vaše dete isproba nešto uzbudljivo daleko od škole ili kuće. Bez obzira na veličinu, preuzimanje rizika je bitna veština koju deca moraju steći.
„Ono što kamp čini posebnom zajednicom je njegov fokus na podršku zalaganju. U takvoj atmosferi sa manje pritiska, deca lakše uče kako da pozitivno govore i delaju kada naprave grešku i suoče se sa izazovima“, rekao je Majkl Brendvejn, poznati govornik i konsultant za kampove u razgovoru sa ACA.
5.   Različite perspektive
Kampovi mogu poslužiti kao katalizator za razumevanje razlika među ljudima. Deca će često morati da saslušaju tuđe ideje, bez obzira da li se sa njima slažu, što gradi zdravu osnovu za otvorenost prema razmišljanjima i osećanjima drugih.
„Kamperi se podstiču da druge uključuju, a ne isključuju“, rekao je Brendvejn za ACA. „Pohvale se upućuju onima koji biraju nove, a ne stalno iste partnere. Deca se podstiču da poštuju međuljudske razlike.“

3 Mar 2018

Da li je slanje deteta u kamp za kodiranje dobra ideja?U nekom trenutku, roditelji su u prilici da pošalju dete u kamp. Međutim, ideja o slanju deteta u kamp za kodiranje je relativan novitet. Umesto slika dece koja provode vreme u sportskim aktivnostima i uz logorsku vatru i priče, neki zamišljaju da u kampovima za kodiranje klinci sede i čukaju po najbližoj tastaturi. Ipak, to nije prava suština kampa za kodiranje.
Da bismo vam pomogli u odluci da li je dobra ideja da pošaljete dete u kamp za kodiranje, nudimo vam nekoliko pitanja koja bi trebalo da razmorite.

Raznovrsnost i zajedništvo

Kampovi za kodiranje okupljaju decu koja se inače verovatno ne bi upoznala. Deca mogu biti iz raznih škola, gradova, pa čak i zemalja. Ovo često pomaže u stvaranju raznovrsne populacije. A raznovrsnost pomaže deci da izgrade pozitivniji stav prema svetu oko njih.
Međutim, raznovrsnost sama po sebi nije korisna. Kampovi za kodiranje okupljaju decu koja imaju zajednička interesovanja – kodiranje. Ovo znači da većina dece ima neke polazne osnove na samom početku. U suštini, kamp služi za razbijanje leda u svim upoznavanjima i razgovorima, što olakšava društveni aspekt sticanja novih poznanstava.

Samopouzdanje

Za decu je odlazak u kamp često prva situacija u kojoj će biti bez tradicionalnih roditelja ili staratelja. Iako postoje pratioci, deca se tokom boravka u kampu po prvi put susreću sa autonomijom. Pored toga, deca imaju priliku da uđu u društvene interakcije dok uče o temi koja ih interesuje. Sposobnost razvoja sopstvenih veština će im pružiti osećaj dostignuća, a stvaranje novih prijateljstava umanjuje anksioznost u nepoznatim društvenim situacijama i generalno povećava samopouzdanje.

Obrazovanje i istraživanje

U zavisnosti od uzrasta vašeg deteta, teško je reći da li je zainteresovanost za kodiranje prolazna faza ili nosi dugoročan potencijal za karijeru. Pošto škole nisu u mogućnosti da učenicima pruže prilike za učenje naročito u oblasti kodiranja, čak i u vreme insistiranja na STEM obrazovanju, kamp  za kodiranje može biti prva prilika u kojoj dete može ući malo dublje u ovu temu.
Pored toga, kampovi često imaju blaži pristup učenju. Iako se ključne veštine zasebno prenose, učenje se u velikoj meri zasniva na radoznalosti i istraživanju. Ovo znači da vaše dete može da isprobava stvari bez negativnih posledica koje se često povezuju sa pogrešnim odgovorima u tradicionalnim obrazovnim ustanovama.
Pošto će vaše dete provesti neko vreme fokusirano na kodiranje, može razviti interesovanje za veštine u ovoj oblasti i šta sve može da ostvari. Ponekad ovo donese podsticaj koji će motivisati dete da uloži dodatne napore u dalji razvoj interesovanja tokom detinjstva i u zrelom dobu.

Priprema dece za budućnost

Tehnologija čini značajan sastojak savremenog života. Ponudite priliku da steknu veštine koje će im pomoći da se snađu u svetu stalnih promena, a možda i da ga oblikuju u budućnosti, koja će im u dugom roku biti od velike koristi. Ovako im pomažete da se uklope u svet budućnosti, razvojem veština u ovom trenutku. Ako slanjem deteta u kamp za kodiranje date svom detetu priliku da radi nešto produktivno tokom leta uz zabavu, dobijate idealan rezultat kome se nada svaki roditelj.


Izvor: IS SENDING YOUR KID TO CODING CAMP A GOOD IDEA?