30 Mar 2018

5 zdravstvenih koristi boravka u kampuOd prve plovidbe čamcem, do učenja nove tehničke veštine, letnji kampovi pomeraju intelektualne granice na koje su deca navikla u svakodnevnom životu. Kampovi deci pružaju priliku da se razvijaju u više smerova, od sticanja novih veština, do avantura i zabave.
Pogledajte pet zdravstvenih koristi boravka dece u kampu.
1.   Osećaj nezavisnosti
Ako ste već slali dete u kamp, verovatno ste primetili promene u njegovom samopouzdanju. Kampovi pomažu deci da se razvijaju kroz pružanje prilika za samostalno sticanje novih iskustava, razvoj sopstvenog osećaja nezavisnosti i generalno zrelosti.
„Ključna karakteristika ove zajednice je da u njoj deca stiču samopouzdanje sa skromnošću, da prevaziđu preuveličanu sliku o sebi i razviju osećaj samilosti i divljenja koji traje čitav život“, rekao je Bob Diter, licencirani klinički socijalni radnik specijalizovan za rad sa decom i adolescentima Američkoj asocijaciji kampova (ACA) u njihovom članku „Koristi kampa: psihološki aspekti“.
2.   Stvaranje prijateljstava
Ovo je, naizgled, očigledan razlog, ali je zasigurno jedan od najbitnijih. Izgradnja odnosa sa vršnjacima iz raznih slojeva pomaže vašoj deci da stvore zajednicu prijatelja i mentora.
„Svakog leta u kampu nastaje jedinstvena situacija, razvija se zajednica koja članovima omogućava da osete pravi život, koji je veći od njih samih“ rekao je za ACA Brus Mučnik, licencirani psiholog koji intenzivno radi sa dnevnim kampovima i kampovima sa noćenjem. „Zajednica u kampu teži da zadovolji osnovne potrebe deteta za povezanošću, udruživanjem, pripadnošću, sigurnošću i osećajem prihvaćenosti i cenjenja.“
3.   Promena okruženja
Čak i uz školske ekskurzije ili porodična putovanja, dečija slika sveta se može svesti na naselje ili grad u kome dete živi. Izlazak iz norme može proširiti razumevanje deteta o širem svetu koji ga okružuje.
„Deca napuštaju svoj kraj i situacije koje se u njemu dešavaju, a koje nisu zdrave“, rekao je za ACA bivši Ministar spoljnih poslova SAD-a i bivši predsednik inicijative „Obećanje Amerike – alijansa za mlade“ Kolin Pauel. „Tako uče  kako da se slažu sa drugima – mladim i odraslim. Kamp je taj koji deci pruža sigurno mesto za učenje i razvoj.“
4.   Preuzimanje rizika
Ovo može biti prva prilika da vaše dete isproba nešto uzbudljivo daleko od škole ili kuće. Bez obzira na veličinu, preuzimanje rizika je bitna veština koju deca moraju steći.
„Ono što kamp čini posebnom zajednicom je njegov fokus na podršku zalaganju. U takvoj atmosferi sa manje pritiska, deca lakše uče kako da pozitivno govore i delaju kada naprave grešku i suoče se sa izazovima“, rekao je Majkl Brendvejn, poznati govornik i konsultant za kampove u razgovoru sa ACA.
5.   Različite perspektive
Kampovi mogu poslužiti kao katalizator za razumevanje razlika među ljudima. Deca će često morati da saslušaju tuđe ideje, bez obzira da li se sa njima slažu, što gradi zdravu osnovu za otvorenost prema razmišljanjima i osećanjima drugih.
„Kamperi se podstiču da druge uključuju, a ne isključuju“, rekao je Brendvejn za ACA. „Pohvale se upućuju onima koji biraju nove, a ne stalno iste partnere. Deca se podstiču da poštuju međuljudske razlike.“