9 Sep 2019

Zbog čega je kamperska kultura bitna za obuku osobljaTim Komp Kampa 2020.Tim Komp Kampa 2019.


Tim 2016. - 2017. - 2018.

Profesionalni i privremeni kadrovi/savetnici  u kampu širom sveta zaslužuju svaku pohvalu za rad na transformaciji dece, mladih i odraslih. Treba naglasiti tri bitne tačke koje smatram da podstiču kulturu osoblja u  kampu na osnovu koje svi kampovi u novoj sezoni nude izuzetna iskustva.
  • Savetnik u kampovima predstavlja posebnu zajednicu širom planete, koja deli ljubav i veliku humanost, uz pažnju i svakodnevnu primenu najbolje prakse.
  • Savetnici u kampu su otelotvorenje uljudnosti i iskrenosti i majstorski pomažu drugima na njihovom putu ka učenju i postizanju maksimalnog potencijal.
  • Komunikacija sa dozom humora u kampu je jedan od najviših oblika kritičkog razmišljanja – daje dobar primer da radost i smeh mogu ići zajedno sa još većom šansom da postanemo bolji građani sveta.
Kultura savetnika je ključna za razvoj zajednice koja dobro funkcioniše i u kojoj kamperi i savetnici primenjuju vrednosti i veštine učenja u 21. veku, koje doprinose individualnom razvoju i podstiču izgradnju veština liderstva.
Pozitivna kultura u kampu nastaje kada naši programi obezbede prave uslove – kada gajimo brižne odnose se našim timovima i kamperima i postavljamo visoka očekivanja, gde svi od reda aktivno učestvuju u svim aspektima života u kampu, uz veliku svrsishodnost i dozu autonomije.
Pozitivna kamperska kultura se razvija kada svi kadrovi i kamperi uživaju fizičku bezbednost, osećaju emocionalnu sigurnost, dobijaju poštovanje i kada se od njih očekuje redovan doprinos zajednici. Svaki kamper i član oåsoblja zaslužuje da se oseća moćno, da uživa u izazovima i da dobije priliku da savlada raznovrsne veštine.
Kada kamp gradi tradiciju negovanja kamperske kulture visokih performansi tokom svake sezone, i kamperi i osoblje grade životne priče koje vredi podeliti: ljubaznost i empatija koje su naučili i uvežbali; otpornost i odlučnost koje su stekli na osnovu ovog iskustva; i dodatnu otvorenost, fleksibilnost i radoznalost koje su razvili.
Ova iskustva koja transformišu život se pretaču u životne veštine od kritičnog značaja u 21. veku, kao što su rešavanje problema kroz saradnju, kritičko razmišljanje, reflektivna samospoznaja, kros-kulturološka agilnost, aspiracija i sposobnosti doživotnog, svakodnevnog učenja.
Kada planirate obuku svog osoblja, nadam se da ćete uzeti u obzir ove činjenice. Posvećenost kamperskoj kulturi će obezbediti korisnu i pozitivnu promenu širom sveta u predstojećim decenijama. Posvećenost svih kampova i njihova nepresušna energija su vredni hvale.
Svetu su potrebni kampovi! Da li se slažete?