9 Sep 2019

Zbog čega je kamperska kultura bitna za obuku osobljaTim Komp Kampa 2020.Tim Komp Kampa 2019.


Tim 2016. - 2017. - 2018.

Profesionalni i privremeni kadrovi/savetnici  u kampu širom sveta zaslužuju svaku pohvalu za rad na transformaciji dece, mladih i odraslih. Treba naglasiti tri bitne tačke koje smatram da podstiču kulturu osoblja u  kampu na osnovu koje svi kampovi u novoj sezoni nude izuzetna iskustva.
 • Savetnik u kampovima predstavlja posebnu zajednicu širom planete, koja deli ljubav i veliku humanost, uz pažnju i svakodnevnu primenu najbolje prakse.
 • Savetnici u kampu su otelotvorenje uljudnosti i iskrenosti i majstorski pomažu drugima na njihovom putu ka učenju i postizanju maksimalnog potencijal.
 • Komunikacija sa dozom humora u kampu je jedan od najviših oblika kritičkog razmišljanja – daje dobar primer da radost i smeh mogu ići zajedno sa još većom šansom da postanemo bolji građani sveta.
Kultura savetnika je ključna za razvoj zajednice koja dobro funkcioniše i u kojoj kamperi i savetnici primenjuju vrednosti i veštine učenja u 21. veku, koje doprinose individualnom razvoju i podstiču izgradnju veština liderstva.
Pozitivna kultura u kampu nastaje kada naši programi obezbede prave uslove – kada gajimo brižne odnose se našim timovima i kamperima i postavljamo visoka očekivanja, gde svi od reda aktivno učestvuju u svim aspektima života u kampu, uz veliku svrsishodnost i dozu autonomije.
Pozitivna kamperska kultura se razvija kada svi kadrovi i kamperi uživaju fizičku bezbednost, osećaju emocionalnu sigurnost, dobijaju poštovanje i kada se od njih očekuje redovan doprinos zajednici. Svaki kamper i član oåsoblja zaslužuje da se oseća moćno, da uživa u izazovima i da dobije priliku da savlada raznovrsne veštine.
Kada kamp gradi tradiciju negovanja kamperske kulture visokih performansi tokom svake sezone, i kamperi i osoblje grade životne priče koje vredi podeliti: ljubaznost i empatija koje su naučili i uvežbali; otpornost i odlučnost koje su stekli na osnovu ovog iskustva; i dodatnu otvorenost, fleksibilnost i radoznalost koje su razvili.
Ova iskustva koja transformišu život se pretaču u životne veštine od kritičnog značaja u 21. veku, kao što su rešavanje problema kroz saradnju, kritičko razmišljanje, reflektivna samospoznaja, kros-kulturološka agilnost, aspiracija i sposobnosti doživotnog, svakodnevnog učenja.
Kada planirate obuku svog osoblja, nadam se da ćete uzeti u obzir ove činjenice. Posvećenost kamperskoj kulturi će obezbediti korisnu i pozitivnu promenu širom sveta u predstojećim decenijama. Posvećenost svih kampova i njihova nepresušna energija su vredni hvale.
Svetu su potrebni kampovi! Da li se slažete?


3 Sep 2019

Da li je programiranje umetnost? I možemo li svako dete naučiti da programira?

Da li je programiranje umetnost? I možemo li svako dete naučiti da programira?Ako želite 3 ili 4 vrlo različita mišljenja o tome, samo pitajte jednog ili dva 2 programera. U vezi s ovom konkretnom temom, neke od mojih kolega osećaju toliko snažno da su čak i same u stanju da zapale.

Evo i značenja reči:

Rečnik

Ako bismo se držali definicija iz rečnika, nema pitanja. Umetnost je definisana OED-om (Oxford English Dictionary) kao "Izraz ili primena ljudske kreativne veštine i mašte ...", a Vebster ovo kaže: "veština stečena iskustvom, proučavanjem ili zapažanjem".

Programiranje je očigledno ljudska kreativna veština stečena iskustvom, tako da je to to. Bam!

Ali da uzmemo više nijansiran pristup.

Programiranje u odnosu na razvoj ili proizvodnju softverskih aplikacija.

Ta dva nisu ista stvar. Sve softverske aplikacije uključuju neko programiranje (iznenađujuće malo obično), ali nije svako programiranje za proizvodnju softverskih aplikacija.

Definicije šta je „softverska aplikacija“ malo se razlikuju, ali generalno se slažemo da je to posebna vrsta programa; program koji je dizajniran za krajnjeg korisnika. To znači da ima određene definirajuće karakteristike: korisničko sučelje, obično omogućava korisniku da unese podatke, često ima logiku i gotovo uvek pruža korisniku na neki način interakciju i pokreće izvršenje funkcija.

Ne izgledaju svi programi ovako. U automobilu postoji oko milion linija koda koje ne rade ništa od toga. I još koda zbog kojeg semafori u vašem kvartu rade, a još poneki u vašem televizoru ravnog ekrana koji prilično malo obrađuje sliku - bez ikakve interakcije od vas.

Razvoj aplikacija…

… Uključuje vrlo malo stvarnog programiranja.

Aleksander Stepanov, glavni dizajner i realizator biblioteke standardnih šablona C ++, kaže nam da je Scott Bier, arhitekta Adobe Photoshopa, procenio da je 90% napora programera posvećeno "lepljenju" i poslovima vođenja domaćinstva, kao što su upravljanje memorijom, skriptovanje. Upravljanje korisničkim sučeljem, I / O datoteke i upravljanje bojama. 10% se troši na „supstancu“. On daje sledeće procene koliko vremena se potroši na ono što on smatra „supstancom“ za različite vrste primene:

• Obrada teksta - 3%
 • Prezentacijska aplikacija - 1%
 • Baze podataka - 10%
• Tehnički / CAD - 30%
• Operativni sistem - 1%
• Enterprise Application Softvare - 1%

Iz ličnog iskustva, ovi brojevi zvuče mi baš tačno.

Sada o programiranju

Programiranje je poput pisanja muzike; ne postoji nijedan istinski način za pisanje melodije, ali ima dosta pogrešnih. Mnogo je kombinacija nota koje će apsolutno biti neugodne za gotovo sve koji ih slušaju.

Slično tome, ne postoji nijedan istinski način pisanja programa.

Programiranje je poput literature; niko ne bi pobrkao ni jedan pasus Umberta Eco sa pasusom Richarda Brautigana.

Slično tome, stil kodiranja programera jednako je jedinstven i prepoznatljiv kao i stilovi bilo kog autora u bilo kojem mediju. Programeri lako prepoznaju rad jednih drugih kada znaju stil određenog programera.

Programiranje je poput slikanja; ono što ne slikate jednako je važno kao i ono što radite. Negativni prostor definiše formu, dodaje dubinu.

Slično tome, više linija koda nije bolje. Vrhunski programeri uspešnost refaktoringa mere koliko je linija koda uklonjeno, a ne koliko linija je dodato.

Programiranje je kao ples; svako može da pleše, ali samo malo ljudi može plesati dovoljno dobro da bude plaćeno za to.

Da bi napisao dobar kod, osoba mora imati određenu vrstu uma, um koji može da analizira neuredne ljudske procese i prakse, a zatim da ga svede na formalnu logiku.

Za dobrog programera potrebno je puno strpljenja. Daleko više strpljenja nego što ima prosečan čovek, jer:

„Računari su poput starozavetnih bogova; puno pravila i nema milosti. "
~ Joseph Campbell

Dobar programer mora biti u stanju da mentalno obradi stvari koje su većini ljudi jednostavno nemoguće, poput rekurzije ili paralelnosti ili povratnih poziva ili zatvaranja.

... a to nas dovodi do drugog pitanja:

Možemo li zaista naučiti svako dete da programira?

Ne mogu ni zamisliti da neko ovo pitanje shvata ozbiljno.

Mogli bismo pitati i da li bismo mogli da naučimo svako dete da izvrši apendektomiju. Lekari su u nedostatku, imalo bi smisla povećati ponudu lekara i hirurga podučavajući svu decu da postanu medicinski pismeni, zar ne?

Ili bismo možda mogli da naučimo svako dete da postane učitelj, tada nam škole ne bi trebale jer kada bi ta deca odrasla, svi odrasli bi bili nastavnici za sledeću generaciju.

Pretpostavljam da bismo svako dete mogli naučiti da programira, na način na koji svako može da igra. Ali, više nije moguće naučiti svako dete da dobro programira nego što bi bilo moguće naučiti svako dete da pleše en pointe ili entrechat.

Zaključak

Programiranje je umetnost po nečijoj definiciji, ali ne bismo smeli da brkamo umetnost programiranja sa ponavljajućom integracijom i spajanjem biblioteka koda koje većina „programera“ koji rade u poslovnim IT odeljenjima rade. Na isti način ne treba mešati inženjera koji dizajnira automobil sa radnikom koji sastavlja automobil.

„Razvoj aplikacija“ nije programiranje i neizbežno će postati sve automatizovanije i dostupno sve većem broju ljudi sa manje i manje veština.

U međuvremenu, „pravi programeri“ nastaviće da vežbaju svoju umetnost, na isti način kao što se automobili još uvek modeliraju u glini.

1 Jun 2019

Očekujte više od vašeg liderskog tima (i ohrabrite ih da očekuju više od vas)U svojim ličnim pripremama za Komp Kamp, koji se ovog leta održava po 11.put, i sama uvek i još i dalje učim. Kako i stoji na mom ličnom web sajtu:
" The more I learn, the more I realize how much more I could learn. "

Autor teksta u nastavku je Sarah Silverberg.

Šta očekujete od vaših saradnika u kampu?

Saradnici u Komp Kampu od 2015 (neki od 2012). do 2018.

Mnoge stvari mi padaju na pamet kada pokušavam da odgovorim na ovo pitanje. Naši saradnici-lideri treba da promovišu vrednosti našeg kampa, da olakšaju naše organizovanje, da upravljaju planiranjem i logistikom, da obezbede da se naš raspored i strategija poštuju, da usmeravaju i procenjuju jedni druge, rešavaju probleme sa kamperima. . . lista se nastavlja! Zadatak našeg letnjeg rukovodstva je da izvrše našu viziju i planove (obećanja porodicama, odluke o strategijama / programima, zadatke kampera i osoblja, itd.). U pokušaju da ispunimo sve ove ciljeve, lakše je fokusirati se na “šta" je potrebno da se uradi nego na "kako" da se to uradi.

Dakle, koji su nedostaci ovog pristupa? Nedostatak je taj što ne uključuje mogućnost namernog promovisanja razvoja unutar liderskog tima. Ako je naše očekivanje samo da će izvršavati program i iskustvo koje smo osmislili, onda previđamo šansu da dodamo vrednosti koje imaju naši lideri-saradnici.

Ograničavajući rast naših saradnika-lidera, ograničavamo i rast osoblja koje nadzire to rukovodstvo. Saradnici koji su previše usredsređeni na postizanje rezultata mogu biti skloni mikro rukovođenju, nefleksibilnosti i diktatorskim stilovima - od kojih onda niko od njih ne može biti spreman da nauči da rešava probleme, razmišlja kreativno i kritički i iskusi liderske i saradničke izazove koje bi inače mogli da urade.

Očekuj više

Od saradnika-lidera se očekuje da učine više od običnog izvršenja našeg rasporeda ili programa, oni  treba i da prenose znanje i podrže svoje kolege. Moramo da preusmerimo naš liderski tim sa „uradi posao“ na „osnaživanje osoblja da završi posao“ i očekujemo da naše osoblje (saradnici) funkcioniše kao treneri i mentori, a ne kao menadžeri.

Ova ideja je podržana istraživanjima koja pokazuju značajan uticaj očekivanja jedne osobe na ponašanje drugog: kako ovaj članak kaže, “Šta menadžeri očekuju od podređenih i kako prema njima postupaju, u velikoj meri određuje njihov rad i napredak u karijeri.”

Dakle, veće razmišljanje i pretpostavka vrednosti i kompetentnosti u vašim saradnicima-liderima će dovesti do većeg razvoja veština i boljeg učinka na nivou rukovodstva i celokupnog osoblja.

Ovde je važno dodati dve beleške:

1. Misli pozitivno. Isto istraživanje pokazuje da ako očekujete da će osoblje biti slabije, to će oni verovatno osetiti i ponašati se u skladu s tim.
2. Budi realan. Ciljevi moraju biti dostižni i postoji granica između podizanja vaših očekivanja i stvaranja okruženja u kojem će vaši zaposleni verovatno propasti. Razmotrite šta je moguće i verujte da je vaše osoblje sposobno za više. . . samo ne previše!


Dajte više

Ako naši saradnici-lideri nisu osposobljeni da osnaže i obrazuju svoje kolege, onda kampovi ne koriste dovoljno vredan resurs - njihove trenutno zaposlene. Kultiviranje ove grupe ljudi je od vitalnog značaja prilikom angažovanja, te čak može dovesti do visoke stope  odbijanja saradnika; osoblje koje oseća pritisak da bude angažovano kako bi izgradilo veštine, ili koji se osećaju malo razočarano, malo je verovatno da će se vratiti.

Naše osoblje treba da očekuje:

Nastavak rasta i učenja

Lideri koji imaju podršku da rastu i razvijaju sopstvene veštine imaju mnogo veću verovatnoću da će se osećati investirano i vrednovano od strane organizacije. Ovo je posebno važno za naše mlađe članove osoblja, bilo kao lidere koji razvijaju važne veštine ili kao osoblje koje prvi put doživljava menadžera.

Ulaganje u njihovu budućnost

Kako tehnologija napreduje, automatizacija rada će zahtevati mnogo manje usmeravanja od ljudi, čineći tradicionalne menadžerske veštine nepotrebnima.
Ono što će biti potrebno su jake ljudske veštine; sposobnost kreativnog razmišljanja, formiranja odnosa i osnaživanja drugih - dakle, dajte vašem timu saradnika i lidera priliku da to praktikuju.

Kako to ostvariti u praksi

Razjasnite svrhu njihove uloge. 
Neka znaju kakve vođe želite da budu i koje rezultate želite da vidite.
Iskoristite njihove individualne sposobnosti i iskustvo - zaposlili ste te ljude sa razlogom!

Podignite nivo

Identifikujte listu želja koje želite da vidite kod saradnika-lidera i počnite da ih modelirate i inkorporirate.

Izazovite pritisak. 

Budite spremni da ih namerno gurnete van njihovih zona udobnosti, tako da oni iskuse učenje i rast.

Držite ih odgovornim. 

Stvaranje nove dinamike i sistema za podsticanje vaših saradnika-lidera da osnaže jedni druge je jedna stvar, ali funkcioniše samo ako prođete kroz to kako biste osigurali da se to desi.

Verujte u svoje saradnike. 

Postoji tendencija da se naše osoblje i njihove sposobnosti na neki način ograničavaju: oni su suviše mladi, previše su zauzeti, to je previše posla. . . Ali ako pomerite fokus na osnaživanje i lidera i saradnika, to ne bi trebalo da doprinese njihovom radnom opterećenju, već više da doprinese njihovoj ličnoj promeni. Uvek ćete imati povratnu spregu kada promenite status quo, ali se isplati. Oni (i vi) to mogu da urade!

Dakle, da li traženje od vaših saradnika da pišu izveštaj o svakom kamperu, svaki dan, izgleda nemoguće? Da li traženje vaših supervizora/mentora da kažu osobama licem u lice da li će ih preporučiti da ponovo budu angažovani zvuči kao previše odgovornosti? Da li obaveza da vaši najbliži saradnici i mentori  pročitaju svaki izveštaj za ocenjivanje osoblja pre nego što njihov rukovodeći tim sprovede pregled izgleda previše zahtevno? Znam za kampove koji rade svaku od ovih stvari!
Stvar je u tome da ne treba da zahtevate od vašeg tima da uradi sve ili bilo koju od ovih stvari ako to nije za vaš kamp, jednostavno to je više moguće.


izvor 

19 May 2019

Kako treba da izgleda koncept igre koji dete treba da ponese u Komp Kamp?

Koncept igre koji je trebalo da dete pošalje pre kampa, može i da se ponese pisano rukom ili na računaru, jedna do dve strane.

Jedna od najvećih prepreka koje kamperi moraju da prevaziđu u procesu pravljenja svoje igre, godine su pokazale, ne leži u programiranju ili grafičkom dizajnu, već u samom konceptu! Nedovoljno razrađena tema i česti redizajnovi igre dovode do krajnjeg proizvoda na kojem se vidi neodlučnost u dizajnu. Kad nismo dovoljno usmereni i odlučni o svom dizajnu, dešava se da ubacimo još jednu vrstu neprijatelja negde u sredini, pa onda još par nivoa ovakvih, onakvih. Na kraju ostanemo sa mnoštvom ideja koje ne znamo kako da realizujemo. Često se i dešava da u samom startu budemo previše ambiciozni, pa našoj igri, koja je u početku trebala da ima 100 nivoa i 5 boss bitki, moramo da odsecamo delove da bi smo stigli da je završimo.

Da bi naša igrica ličila na pravu igru, moramo da budemo dobro organizovani, i da imamo razrađen koncept pre nego što krenemo na samo pravljenje igre. Ove godine u kampu ćemo se dosta koncentrisati upravo na to. Kamperi, ove godine ćete biti u obavezi da u kamp dođete sa već razrađenom skicom igre koju želite da napravite! Kako? Saznaćemo sada.

Papir i olovku u ruke!

Da bi ste napravili koncept igre, potrebno je da razmislite o nekoliko ključnih stvari:
Ciljna grupa– Za koga je vaša igra? Da li je za „hardkor“ gejmere – koji zahtevaju da igra ima veću težinu i da duže traje - ili za „kežual“ blejače koji igraju kad stignu, bez preterane obaveze da budu najbolji u igri i da posvete velik broj sati igri. Kada odredite za koga je vaša igra, moćićete da prilagodite sadržaj i dužinu vaše igre tako da ne bude dosadna, a ni naporna vašoj publici. Mnogo monotog sadržaja neće zadržati vašu publiku, tako da se pobrinite da ubacite dovoljno raznolikosti da bude svima zanimljiva.

Žanr– Iako danas postoje mnoge igre koje ruše granice žanrova, i možda se osećate u iskušenju da zagrizete i počnete da pravite jednu „eksperimentalnu“ igru, morate prvo da usavršite pravljenje igre u granicama jednog žanra. Previše komplikovana i nejasna igra će zbuniti igrača i na kraju ga dosaditi. Razmislite da li želite da vaš lik skuplja poene na svakom nivou i penje se uz planinu, ili da bude avion koji će spašavati izgubljene životinje, ili će biti arheolog koji mora da istraži stare ruševine i nađe blago? Da li će se igra vrteti oko zagonetki i puzli ili vožnje automobila po gradu?
Priča– Jedna od najmanje cenjenih delova igara jesu njihove priče. Igra sa vrlo jednostavnim mehanikama i malim brojem nivoa, ali sa dobrom i interesantnom pričom, mnogo će bolje proći od igre sa 20 nivoa gde igrač neće uopšte shvatati zašto prelazi te nivoe. U kampu smo mnogo puta viđali igre sa dobrim i kreativnim pričama kako pobeđuju igre sa lepom grafikom ili komplikovanim programiranjem ali bez priče. Nije dovoljno biti pametan programer, jer su igre interdisciplinarna oblast. To znači da ćete morati da probudite i svoju kreativnost ako nameravate da pođete putem dobrog game-dizajna.

Izgled, tematika, motiv – Da bi vaša igra imala doslednost i razumljivost, potrebno je da se svi njeni delovi uklapaju. Ako je vaša priča smeštena u dalekoj budućnosti, srednjovekovne zgrade i zmajevi će dosta odudarati od celokupne slike. Naravno, ako se odlučite za ovakve čudne mešavine, morate se pobrinuti da vaša priča to objasni kako valja i ne ostavi rupe. Dobro pravilo je držati se jednog stila dizajna kroz celu igru, jer ćete tako uvući igrača dublje u vašu igru. Koja je poruka vaše igre? da li će igrač nešto naučiti kad odigra vašu igru? Igra koja ostavi jak utisak na kraju će biti mnogo bolje upamćena. Ako u kampu osnujete tim za pravljenje jedne igre, dobro utvrdite kako želite da igra izgleda i teče, da se ne bi desio nesporazum između artista. Da li će vaši nivoi izgledati kao iz budućnosti, iz steampunk sveta, iz praistorije ili iz svemira? Ne mora se završiti samo tu, može dešavanje igre da se dešava u nečijem kompjuteru, ili nečijoj mašti. Mogućnosti su neograničene, ali na nama je da, od svih tih ideja koje nam lete po glavi, pažljivo izaberemo one valjane i kompatibilne da bi naša igra bila dobra.

Kako treba da izgleda vaš koncept? Jednostavno, kao što bi ste skicirali neki crtež pre nego što pređete flomasterom, tako ugrubo nacrtajte izgled vaših likova i vaših nivoa. Takođe, obraćajte pažnju na neke detalje o kojima retko razmišljamo do poslednjeg trenutka. Kako želimo da nam izgleda glavni meni igre? Kog oblika i boje će biti tasteri pomoću kojih igrač bira lika? Kada izgubimo igru, šta želimo da nam piše?

Nakon toga, zapišite svoje ideje za priču i radite na njima. Vremenom, kako budete sve više i više smišljali i razrađivali vašu priču, ona će dobijati oblik koji onda možete da zapišete kao priču propraćenu raznim crtežima i čak i muzikom. Kada dođe kamp, vaša već smišljena priča će lako i brzo dobiti svoj oblik u igri.

Jedan dobar savet bi bio da pogledate vašu omiljenu igru i da dobro razmislite o tome šta nju čini vašom omiljenom igrom. Ako su to njeni likovi, pokušajte da smislite neke likove koji će biti jednako zanimljivi i unikatni. Pazite takođe i da ne upadnete u zamku kopiranja ideja drugih! Lako je uzeti lika kojeg volimo i samo copy/pastujemo u našu igru, ali se mnogo više ceni i pamti lik koji je potpuno originalan.

Sugestije pisao vaš drug, brat, edukator, mama i tata u kampu... Teodor.
6 May 2019

8 saveta za izbor letnjeg kampa, prema mišljenju eksperta za kampovanje dece


Dnevni kamp ili kamp sa spavanjem? Muzika ili sport ili programiranje? Ili sve to zajedno u #KompKampu!

 *Prim.prev.


Više od 100 godina letnji kamp je bio deo američkog detinjstva, i to iz dobrog razloga. Sve više istraživanja upućuju na važnost iskustva u kampu: deca se uče kritičkim životnim veštinama koje su važne u odrasloj dobi, i dobijaju priliku da rastu izvan budnih očiju roditelja, uz podršku inspirativnih modela u njihovim savetnicima.
Više od 13.000 letnjih kampova (14 letnjih kampova za koje nećete verovati da postoje) postoji u SAD, a izbor kamp programa za našu decu je neodoljiv. Ranije samo za bogate amerikance, sada postoje iskustva u kampu za skoro svaki budžet. Nekada samo višednevno iskustvo na otvorenom, sada postoji mnoštvo tipova programa koji se razlikuju po trajanju i za svaki uzrast deteta. Dakle, kako da pristupimo pronalaženju kampa za našu decu? Evo nekih kritičnih tačaka koje treba imati na umu kada se leto približava.

Počnite sa dnevnim kampom

Ne znate da li je kamp pravi za vašu porodicu, odnosno za vašu decu? Počnite sa dnevnim kampom. Iskustvo dnevnog kampa u Americi izraslo je iz sveta višednevnih letnjih kampova. Porodice su želele da osete iskustvo kampa, ali ne da borave osam nedelja na udaljenom jezeru. Dnevni kamp je sjajan način da testiraju i formiraju iskustvo u kampu i da se dete izloži kulturi kampa. Dnevni kampovi funkcionišu u Sjedinjenim Državama i nude različite opcije za trajanje učešća. Konačno, u dnevnim kampom, možete dobiti trenutnu povratnu informaciju o iskustvu vaše dece kada ih pokupite nakon dana prepunog aktivnostima u kampu.

Probajte kampove sa mnogo aktivnosti

Ako još uvek sagledavate interese svoje dece, pokušajte sa programima koji nude različite sadržaje i aktivnosti, za razliku od kampa sa jednom aktivnošću. Osim ako već znate tačnu vrstu programa koje vaše dete traži, zabacite širu mrežu u traganju. Mnogobrojni dnevni kampovi i kampovi sa dužim boravkom nude programe koji izlažu decu širokom spektru aktivnosti kako bi pronašli svoje interese i podstakli ih. Takođe je važno da nakon što odaberu program koji ima specijalizovan sadržaj, to treba da bude onaj koji žele da rade. Izaberite program koji će podsticati ko je vaše dete, a ne ono što vi želite da bude.

Odaberite kamp sa spavanjem samo kada je vaše dete za to spremno

Da li je kamp sa noćenjem pravi za moje dete? Svako dete je drugačije, tako da izaberite kamp sa noćenjem ne prema starosti, već kada je pravo vreme za njih. Moja najstarija kćerka bila je baš mala  za kamp kroz koji je prošla: ona je bila na svom prvom kampu sa noćenjem kada je imala 8 godina. Moja druga kćerka sada ima 9 godina i još uvek nije spremna da se preda iskustvu kampa sa noćenjem. Jedan jednostavan način da se proceni spremnost vašeg deteta je da pogledate kako se pristupa spavanju: Ako vaše dete voli kasno da ide na spavanje, verovatno je spremno za kamp sa noćenjem.

Okaljeni kamperi: Ne preterujte

Da li ste okaljen kamper? Smanjite svoj entuzijazam za „najbolje leto svog života!“ Neki roditelji već znaju gde i kada će njihovo dete ići u kamp. Za njih, određeni kamp je deo njihove porodične istorije. Te nasleđene tradicije u porodici ne moraju da se prodaju zbog uticaja iskustva u kampu. Oni znaju kako je to iskustvo generacijama uticalo na njihove porodice. Ako ste to vi, budite oprezni sa načinom na koji ste izgradili ovo iskustvo za vaše dete. Okaljena deca ponekad osećaju pritisak da repliciraju iskustvo mame ili tate i mogu pasti u prvom trenu. Samo budite osetljivi na to kako opisujete vaša prošla iskustva.

Pitajte o popustima

Zabrinuti zbog troškova? Nemojte se plašiti da pitate za popuste ili planove plaćanja na rate koje većina kampova nudi. Mnogi od njih to i reklamiraju, ali nikada ne boli ako pitate i kažete da vas brine cena.

Istražujte

Marketing je lep ali i napast, zbog toga je zaista važno za roditelje i decu da istraže kamperske programe za koje su zainteresovani. Proverite preporuke i uverite se da ima mesta za vaše dete. Saznajte da li je kamp akreditovan*** od strane American Camp Association: ACA akreditacija najbolji dokaz posvećenosti kampa zdravlju i dobrobiti dece u programu. Ako kamp nije akreditovan, pitajte ih zašto su odlučili da ne budu. ACA takođe ima jedan od najboljih alata za traženje kamp programa u SAD-u: Veb-alatka Find-A-Camp. Pogledajte najobimniju bazu podataka o kampovima po trajanju, geografiji i programima.

Dajte svom detetu da se izjasni

Za najuspešnije iskustvo, uključite svoje dete u proces donošenja odluka. Deca bi trebala da znaju svoja interesovanja, te da izaberu kamp sa takvim programom koji će moći ta interesovanja da ispuni, a to često dovodi od osećaja samoodlučivanja u procesu. To ne znači da svako dete treba da bude preplavljeno uzbuđenjem do tačke da pakuju svoje torbe već u aprilu. Oni samo treba da imaju interes, iskru, nešto što njihov savetnik u kampu, programsko osoblje i direktori kampova mogu da neguju. Ne brinite ako u poslednjim trenucima pre letnjeg iskustva vaše nekada uzbuđeno dete postane nervozno. Ovo je prirodno za svako dete koje ulazi u novu aktivnost.

Zabavite se

Konačno, zabavite se sa procesom biranja kampa. Leta iz detinjstva su dragoceni trenuci koji treba da budu zabavni i nezaboravni. Direktori kampova to znaju. Oni će biti ponosni što će vam pomoći da pronađete najbolje letnje iskustvo za vaše dete.


***U Srbiji, nažalost, još nemamo ustanove za akreditaciju kampova, mada se lično zalažem za to već godinama, prateći rad Asocijacije Američkih kampova. Medjutim, još uvek nisam naišla na dobru volju pre svega rukovodilaca kampova.
Radoslava, osnivač KompKampa i Nacionalnog vodiča, direktorijuma kampova za decu u Srbiji.

IZVOR Autor teksta Tom Holland
Tom Holland je vlasnik i operater Wilderness Adventures, koji vodi programe letnjih kampova za mlade na šest različitih kontinenata. Tom je bio direktor dnevnih kampova, kampova sa noćenjem, programa za putovanje i putovanja u divljinu, on je i bivši izvršni direktor Asocijacije Američkih kampova. Često se može naći sa svojom ženom i četvoro dece istražujući divlje prostore oko njihove kuće u Jackson Holeu.


21 Apr 2019

Teško je poverovati, ali sezona letnjih kampova je odmah iza ugla

Komp Kamp, Erdevik,  2009.

Kada smo počeli naš letnji kamp u Erdeviku, 2008. godine, letnji kamp je značio spavanje sa novim prijateljima u velikim učionicama erdevičke osnovne škole, prilagodjenim, sa po deset ležajeva, a pevanje i smeh su odzvanjali po hodnicima škole, bavili smo se celodnevno sportom i plivanjem u prelepom erdevičkom jezeru.
To je takođe značilo da su se kući vratili iz fruškogorske božanstvene prirode i sa sunca i bili srećni, a roditelji su bili oduševljeni Erdevikom, i čak počeli da se raspituju da li ima placeva za gradnju vilendica pored jezera, te su kupovali i sušene šunke i vino iz domaće radinosti od Erdevičana.

Danas, nažalost, osnovne škole nemaju više običaj (niti nalaze osećaj i interes, a kako se to u svetu inače radi!) da tokom leta otvore svoja vrata mladim kamperima, te su smeštaji prešli mahom po prilagodjenim privatnim hotelima, što je isto dobra opcija, jer su vlasnici takvih hotela spremni za dečiju graju i nestašluke i to ih zapravo čini plemenitim ljudima.

VillaVia Bečej

Naš kamp je smešten u VillaVia u Bečeju, koji je prilagodjen kamperima iz svih zemalja sveta, počev od Južnoafričke republike preko Engleske, Grčke, Slovenije, Hrvatske, Turske, Madjarske, Švajcarske, Slovačke, Rusije, Češke, Poljske, Nemačke, Austrije, učesnici Zimske Mulitimedijalne Radionice iz Nigerije, Švedske, Škotske, Kanade, Italije i Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Litvanije… kao i mnogih drugih.
Vlasnici VilleVia, Dragan i Saška, imaju odlično iskustvo, a njihova predusretljivost je na zavidnom nivou. Prosto, i oni sami pomažu i učestvuju u kamperskom životu dece i mladih, daju korisne savete i uputstva, a grad Bečej je jedno posebno mesto, sa kulturom ponašanja stanovništva koja se retko sreće.

Bečej i Komp Kamperi, ko ptičice na grani :)

Bilo da tražite tradicionalno iskustvo u kampu ili nešto što je zanimljivo kao nišan interesa vaše dece, ako možete da se setite hobija u kojima vaše dete uživa, verovatno postoji kamp za to.

U svakom slučaju - iskusni roditelji kampera ili oni koji kreću u kamp prvi put, treba da znate da planiranje letnjeg kampa počinje sada!

Priprema za letnji kamp uključuje mnogo više od skladištenja krema protiv komaraca i baterijskih lampi, pa smo pitali stručnjake.

U našoj nedavnoj anketi, opšti konsenzus stručnjaka je da je letnji kamp odličan način za osnaživanje i obogaćivanje života vašeg deteta. Bilo da se radi o dnevnom kampu ili kampu sa spavanjem, doživljaj kampa pruža priliku vašoj deci da sigurno šire krila pre nego što budu spremni za letenje u život.

Na pitanje stručnjaka kojeg su godišta deca najranije spremna za kamp sa spavanjem, dobili smo odgovor da većina roditelja šalju svoju decu kada završe bar treći razred osnovne škole. Svako dete (i mama!) je drugačije, a za roditelje imamo odlične tekstove o utvrđivanju spremnosti vašeg deteta za kampove sa spavanjem:

1. Emocionalna spremnost za kamp

2. Letnji kampovi za decu: na vaših 6 pitanja odgovorili stručnjaci

Neki drugi odlični saveti stručnjaka i roditelja starih kampera, a koji će pomoći vašem novom kamperu da izbegne nostalgiju:

 • Zadržite svakodnevne aktivnosti; nema kontakta sa roditeljima. 
 • Pošaljite pismo i pakete za negu (ako je dozvoljeno) svom kamperu. Uključite porodične fotografije, držite ga bezbrižnim i pošaljite rano kako bi se osiguralo da vaš kamper primi dok su još u kampu. 
 • Ostavite ih na miru! Nema poziva. Nema poseta. To može biti teško za roditelje čije dete prvi put kampuje, ali je to ključno za dete. 
 • Pobrinite se da su stvarno spremni za kamp. 
 • Neka dođu sa prijateljem. 
 • Stavite tajnu notu ili malu poslasticu u njihov kofer. 
 • Ohrabrite svoju decu da uzmu poseban jastuk, ćebence, omiljenu knjigu ili igračku ili neke sitne stvari sa sobom - čak i ako misle da je to neugodno. Biće im drago da ga imaju (i verovatno neće biti jedini). 

Dodatni saveti:

 • Kada su deca mlađa, roditeljima je teže nego deci. Kada svi kažu zbogom, klinci su dobro. Takođe, ne plačite dok ne uđete u auto. 
 • Kamp za spavanje je verovatno najsnažnije iskustvo naše dece uzrasta od 10-14 godina. Oni to vole. 
 • Prijavite se ranije. Svake godine se čini da se neki kampovi popunjavaju ranije. 
 • Ponavljanje tradicija i viđenje istih prijatelja u letnjim kampovima svake godine je ono što deca najviše vole. 

I na kraju, za pripreme za nove kampere, naša iskrena preporuka je da odvojite vreme i čitate korisne tekstove na našem blogu.

Jer, budite svesni da dete šaljete nepoznatim ljudima da se brinu o njemu 14 dana. Pozovite telefonom rukovodioca kampa, u telefonskom razgovoru možete otkriti i saznati odgovore na sva vaša pitanja, pa i proceniti osobine osobe-rukovodioca sa kojim razgovarate.

Vidimo se u kampu :)

Radoslava (mama) i Teodor (sin), osnivači Komp Kampa, sa
11. godina iskustva i uspešnog rada sa kamperimaKomp Kamperi, 2018. u VillaVia Bečej5 Apr 2019

ZAŠTO DA POŠALJETE DETE U KOMP KAMP ?Foto albumi Komp Kamp 2018.

Priča o kampu je priča o vezama


Neke od najdirljivijih izjava koje sam dobila o kampu uključuju reči dom ili porodica. Mnogi kamperi misle o svojih nekoliko dana ili nedelja u kampu kao o svom vremenu tokom godine da se vrate u kontakt sa samim sobom i svojim bliskim prijateljima.
Kao mladi ljudi, oni se često vraćaju u kamp kako bi se angažovali kao savetnici zbog svoje želje da prenesu ove vrednosti i iskustva sledećoj generaciji.
Kada se odrasli podsećaju na dane svojih kampova, često kažu: „Sreo sam svog najboljeg prijatelja u kampu, još uvek smo prijatelji trideset godina kasnije.“
Odnosi i povezanost kamperskih iskustava nisu samo mali deo programa, već osnova za celoživotno iskustvo; priča o kampu je priča o vezama. Ako se naši kamperi ne osećaju prihvaćenim, uključenim i cenjenim, ništa drugo što ih učimo ili radimo u kampu nije važno.
Mogli bismo da imamo najbolji smeštaj, najukusniju hranu i najatraktivnije zabavne parkove, ali ako ne pomažemo deci da formiraju veze, mi ne radimo ono što je najvažnije.
Verujem da je ista stvar i u našim porodicama. Stvaranje bliske i povezane porodične kulture koja promoviše pozitivne, doživotne odnose je najvažnija stvar koju možemo da uradimo za našu decu. Topli i podržavajući odnosi roditelj-dete, osećaj ljubavi, pomoć i podrška članova porodice služe kao zaštitni faktori i povećavaju otpornost dece i njihovu sposobnost da se suoče sa mnogim neizbežnim životnim izazovima. To se ne dešava samo zato što živite pod istim krovom, i to se ne dešava tako što ćete kuću napuniti interesatnim stvarima i predmetima ili kalendarom sa upisanim datumima za raskošne odmore.
Kao i u kampu, veze su rezultat namerno izabranih, svakodnevnih porodičnih navika koje stvaraju osećaj topline i pripadnosti.
Izvod iz knjige:
Happy Campers by Sunshine Parenting