19 Feb 2019

Treniranje kampera za bolja prijateljstva


Treniranje kampera za bolja prijateljstva
Autor: Audrei Monke, MA
Prevod i adaptacija: Radoslava Konjević
"Nađi nove prijatelje, ali zadrži stare. Jedno je srebro, a drugo je zlato". 
Klasična kamperska pesma "Make New Friends" podseća nas da su naši prijatelji blago. Istraživanje u oblasti pozitivne psihologije podržava zaključak da su ti važni odnosi, u stvari, mnogo vredniji od bilo kog plemenitog metala ili materijalnog bogatstva. Naša prijateljstva nisu samo dobra za naše zdravlje, ona su takođe ključ srećnog života. A koji je najbolji indikator pozitivnih odnosa? 
Dobre socijalne veštine.
Zbog idealnog društvenog okruženja u kampu, roditelji i savetnici često pretpostavljaju da će se sva deca automatski povezati sa starim prijateljima iz kampa i napraviti nove kada stignu u kamp. Međutim, to nije uvek slučaj; neka deca neće napraviti ili zadržati prijateljstvo u kampu bez pomoći. Poslednjih godina, kulturni trendovi, uključujući smanjenje vremena slobodne igre, veću upotrebu ekrana i veću izolovanost porodica, doveli su do nezapamćenog deficita socijalnih veština kod neke dece. Neka od ove dece, oni koji se najviše bore sa stvaranjem i održavanjem prijatelja, biće u novim grupama i aktivnostima i ovog leta. Oni će u kamp stići bez osnovnih veština. Savetnici u kampu imaju snagu i zadatak da, ne samo da pruže svojim kamperima zabavno i sigurno iskustvo, već i da ih nauče boljim prijateljskim veštinama.
Kao i sa svakom drugom veštinom kojoj podučavamo naše kampere, važno je zadržati growth mindset mentalni sklop o socijalnim veštinama, karakterističan sklop načina razmišljanja, verovanja i emocionalnog reagovanja nekog pojedinca i kolektiva da se talenti mogu razviti kroz naporan rad. 
Pre trideset godina koristile su se izjave kao što su: "Oh, on je samo malo nespretan" ili "Ona je stvarno stidljiva", a mi bismo tada zaobišli svoju nespretnost uparivanjem s nekim ko je više otvoren ili dobrovoljno raspoložen da bude njihov partner u nekoj aktivnosti.
Danas je ključno da odemo na letovanje znajući da naši kamperi mogu poboljšati svoje socijalne veštine, čak i tokom kratkog boravka u kampu. Prvi korak ka pomaganju kamperima da razviju bolju socijalnu sposobnost je da savetnici u kampu razmišljaju o sebi kao o „treneru socijalnih veština“.
Bez obzira na veštinu, moramo zapamtiti da će vođenje primerom u interakcijama sa kamperima i ostalim članovima kampa biti najmoćniji alat za treniranje.
Klasifikujte socijalne veštine
Prvo: Pronađite pravo "pleme"
U kampu je jedna od osnovnih vrednosti "Budi ti". Želimo da svi kamperi prihvate sebe i nauče da istražuju i izražavaju svoje interese bez brige za ono što drugi ljudi misle. Mnogi kamperi govore da je kamp "zona bez osuđivanja" u kojoj oni mogu biti "sami sa sobom”, a mi ohrabrujemo kulturu u kojoj deca poštuju različite ideje i mišljenja i ljubazno se odnose prema drugima. Važna socijalna veština je sposobnost da se razabere ko je dobar prijatelj i kako se oseća prijateljska podrška grupi. Stvaranjem kulture kamperske grupe u kojoj je svaki član cenjen zbog toga što su i tretirani s poštovanjem, kamperi mogu iskusiti osećaj prihvatanja i pripadnosti, za razliku od bilo čega što su ranije susreli. Kamp nudi odličnu priliku za kampere da shvate kako se osećaju kao deo dobrog "plemena" prijatelja gde je prihvatanje bezuslovno. Na ovaj način možemo pozitivno uticati na buduće odluke o prijateljstvu naših kampera.
Ideje za treniranje:
 Vodite diskusiju sa svojim kamperima o tome šta čini dobrog prijatelja. Postavite smernice o tome kako ćete se međusobno odnositi s poštovanjem i biti dobri prijatelji jedni drugima. Uključite ideje kao što je slušanje svake osobe kada on ili ona govore. Razmislite o upotrebi “štapa za razgovor" ili nekog drugog objekta koji će podsetiti decu tokom tih razgovora da, ako nemaju štap, moraju gledati i slušati kako osoba govori. (Deca koriste "štap za razgovor" da bi vežbali slušanje i komuniciranje. Objasniti deci da su u mnogim plemenima Indijanaca ljudi koristili "štap za razgovor" kako bi osigurali da svaka osoba ima red da podeli svoje ideje i mišljenja sa ostatkom grupe.)
  Imajte redovno vreme kada vodite diskusije gde svaki kamper deli, dok drugi slušaju. Ovo može biti "pitanje dana" na koje svaki kamper odgovara, ili deljenje "uspona i padova" na kraju dana. Dok će se većinom vremena razgovori kampera razvijati spontano, važno je da neke rasprave budu vođene od strane savetnika i organizovanije. U suprotnom, možda imate neke kampere koji dominiraju razgovorima i druge koji se uopšte neće pridružiti.
  Podelite svoju priču (ako je imate) o pokušaju uklapanja u društvenu grupu u kojoj niste dobro tretirani i kako ste na kraju otkrili svoje “pleme”.
Drugo: Osmeh! 
Naše neverbalne komunikacije su moćne. Podučavajte svoje kampere da se osmehivanjem, stojeći uspravno, uspostavlja kontakt očima i otvoren stav kada razgovaraju sa drugima, doprinose drugima koji ih prirodno doživljavaju kao prijateljske i pristupačne. Deca koja misle da su druga deca zla i napuštaju ih, često nisu svesna kako drugi doživljavaju vlastito ponašanje. Deca treba da nauče da se osmehom i predstavljanjem pozitivnog raspoloženja, više ljudi privlači kao potencijalni prijatelji.
Ideje za treniranje:
  Pokušajte sa svojim kamperima da igrate pantomimu. Na raznobojnim karticama, napišite različite emocije (jednu po kartici), kao što su sretan, tužan, ljut, umoran, frustriran, iznenađen, uplašen, itd. i da kod pantomimičara pogode emociju. Preispitajte kako, bez izgovaranja reči, tumačimo kako se ljudi osećaju.
   Za stariju decu, možete voditi diskusiju o vremenu kada su pogrešno shvatili situaciju ili su se drugi osećali pogrešno shvaćenim zbog govora tela. Adolescenti su često zadovoljni deljenjem onoga što smatraju da ljudi pogrešno misle o njima. Ovo nudi mogućnost da se nauči kako da vaš govor tela odgovara onome što zaista jeste.
   Da li su "izazovi" iz grupe kampera usredsređeni na prijateljstvo u kampu? Na primer, možete da izazovete svoju grupu da se nasmeje i pozdravi svakog člana osoblja kuhinje. Razgovarajte o tome kako su ljudi reagovali na pozitivne interakcije. Deca često ne shvataju koliko snage imaju da stvore pozitivnu vezu.
Treće: Postavljajte pitanja i slušajte
Ljudi vole da pričaju o sebi, pa je postavljanje dobrih pitanja često polazna tačka za izgradnju prijateljstva. Neka deca ne znaju da postavljaju dobra pitanja i da slušaju dobro, tako da im možete pomoći u ovoj veštini.
Ideje za treniranje:
  Organizujte aktivnost "Upareno deljenje" u vašoj grupi. Dajte kamperima temu ili pitanje na koje treba odgovoriti i obavestite ih da svaka osoba govori jedan minut, bez prekida, dok partner sluša. Vreme je za interakciju, zamenite ih i dajte priliku drugoj osobi u paru da govori. Razgovarajte o tome kako su se osećali da nekoga gledaju i slušaju bez razgovora.
  Neka svaki od vaših kampera napiše pitanje na koje bi želeli da odgovore drugi kamperi. Stavite pitanja u šešir (pročitajte i izvadite sve neprikladne) i izvucite ih tokom ručka ili večere, u pauzama ili tokom sedeljke oko logorske vatre. Neka svaki kamper odgovori na pitanje dok drugi slušaju. Možete da ponudite primere na osnovu njihovog uzrasta da ih podstaknete, kao što su "Koji su vaši hobiji?" ili "Koliko braće i sestara imate?"
Četvrto: Podelite umesno
Deljenje je važna socijalna veština jer, ako se dobro izvede, ona može poboljšati prijateljstva. Kada to nedostaje ili se loše radi, može biti odbojno. Mlađoj deci je potrebna pomoć u učenju deljenja predmeta, kao što su igračke, knjige i markeri. Kako odrastaju, deca treba da nauče da dele o sebi na način koji ne zvuči hvalisavo, ali pomaže drugima da ih upoznaju.
Ideja za treniranje:
Kao i kod mnogih od ovih veština, potpomognute diskusije i aktivnosti u grupama će puno pomoći kamperima da nauče da dele. Razmislite da istaknete svaki put drugog kampera za svaki dan u kamperskoj smeni. Taj kamper deli priču ili priča o sebi, a ostali kamperi mu onda postavljaju pitanja. Svaki kamper ima red i svi imaju šansu da podele o sebi i uče jedni o drugima. Pobrinite se da kamperi znaju bilo koju temu koja bi mogla uznemiriti drugu decu koja treba prvo da se pojasni/posavetuje sa savetnikom. 
Kako deca postaju starija, neke teme mogu biti osetljive, važno je da ne dozvolite da deljenje teme bude u vreme kada se u grupnom okruženju postavljaju teške teme koje bi se bolje i na odgovarajući način diskutovale jedan na jedan sa savetnikom. 
Peto: Podelite sreću sa prijateljem kada pobedi
Pozitivno reagovanje na tuđe uspehe je veština koja povećava prijateljstvo. Ako zaista možete da budete srećni i uzbuđeni zbog pobede vašeg prijatelja, kao što biste to učinili za svoju pobedu, to je odlična veština za prijateljske relacije. Mnogi od kampera će biti zaglavljeni u takmičarskom režimu koje škole i sportske kulture snažno ohrabruju, pa je učenje kako slaviti pobede prijatelja važna veština za kampere.
Ideje za treniranje:
  Neka to bude uobičajeno u vašoj grupi, da se aktivnosti podstiču i podržavaju jedni druge.
   Podržite glasnim navijanjem ili “baci pet” deci koja su savladala novu veštinu.
  Nađite vreme za pohvale kada deca pokažu da dele pozitivne stvari koje su videli u kampu. One mogu biti usmene ili pisane.
Šest: Vežbajte ljubaznost
Ljubazni ljudi privlače prijatelje. Za neku decu, ljubaznost i razmišljanje o drugima dolaze prirodno, ali većini dece je potrebna pomoć u razvijanju njihovih "ljubaznih mišića". Ljubaznost je nešto što se uči kroz praksu, tako da je sjajan način da podučavate svoje kampere da budu ljubazni, da čine ljubazna dela.
Ideje za treniranje:
  "Tajna ljubaznost prijatelja" je aktivnost koja se može obaviti za jedan dan, jedan period aktivnosti ili bilo koji drugi vremenski period. Kamper izvlači ime iz šešira i treba da bude posebno ljubazna toj osobi za dogovoren vremenski period. Na kraju dana ili dogovorenog perioda, videti da li deca mogu pogoditi ko je njihov tajni prijatelj. Razgovarajte i podelite šta i koje ljubaznosti su sve učinili.
  Ohrabrite svoje kampere da u kampu praktikuju dobrotu. Može li vaša grupa napraviti nešto za drugu grupu? Ostavite veselo pismo na ogledalu u kupatilu. Napišite poruku zahvalnosti nekome od pomoćnog osoblja. Zahvalite se veselim pozdravom nakon aktivnosti. Zabavite nekog nekom pesmom. Mogućnosti za male činove ljubaznosti u kampu su beskrajne. Razmišljajte sa svojim kamperima i pokušajte da napravite bar jednu vrstu ljubaznosti dnevno tokom kamperske smene. Ne samo da će vaši kamperi uživati u činovima ljubaznosti, već će videti pozitivne rezultate ljubaznosti po tome kako ljudi reaguju na njih i biti ohrabreni da nastave sa ljubaznošću nakon povratka kući.
Individualno treniranje o deficitu socijalnih veština
Prethodne socijalne veštine su sjajne da se uvedu, treniraju i praktikuju u grupnom okruženju. Međutim, kamperima sa najizraženijim deficitom socijalnih veština verovatno će trebati individualni trening. Sledeće veštine zahtevaju jedan-na-jedan trening u većini slučajeva, ali ako vidite trend u vašoj grupi, oni mogu biti pokriveni i u grupnom okruženju.
Većina dece koja imaju problema sa sklapanjem i održavanjem prijateljstva imaju nedostatke u više od jedne socijalne veštine, ali ćete biti najefikasniji kao njihov trener ako se usredsredite na jednu specifičnu veštinu u vašem individualnom podučavanju (i nadamo se da ćete im omogućiti da uče i prikupljaju informacije iz dodatnog grupnog treniranja). Socijalna veština na koju se usredsređujete verovatno će biti jedna od sledećih tri, a to su oblasti u kojima socijalno odbačenoj deci treba pomoći da se poboljšaju.
Prvo: Samoregulacija - Razvijte strategije za suočavanje sa teškim emocijama
U istraživanjima je pokazano da deca koja su najomiljenija od strane vršnjaka, ili koja se ne sviđaju ili su odbačena, čini se da je najveća odbojnost teškoća u vladanju emocijama (nedostatak dobre samoregulacije). Deca (i odrasli) koja su napadnuta, ili koju su pogrešno razumeli ili preterano reaguju na negativne situacije, nisu baš prijatna. Zato je od vitalnog značaja da deca koja se bore sa regulisanjem svojih emocija nauče da se nose sa teškim situacijama na konstruktivan način. Ovo je verovatno najteža veština za trening tokom kratkog boravka u kampu, ali definitivno postoje alati koje možete pružiti individualno kamperima.
Drugo: Rešavanje konflikata i rešavanje problema bez ishitrenog uključivanja odraslih 
Deci koja trče kod odrasle osobe svaki put kada su im povređena osećanja ili ne mogu sami da reše međuljudske probleme, potrebna je pomoć u učenju rešavanja konflikata. Budući da su odvojeni od svojih roditelja (koji će možda doći uskoro), vreme u kampu nudi idealnu priliku za decu da nauče neke veštine rešavanja sukoba. Naime, kamperi moraju naučiti kako da reaguju na zadirkivanje, neljubazne komentare, gubitke, optužbe, ostavljanje i pritisak vršnjaka. Razmatranje različitih načina rešavanja konflikata i rešavanja problema može pomoći deci da nauče važne životne i socijalne veštine.
Ideje za treniranje:(Napomena: Nedostatak emocionalne samoregulacije i loše veštine rešavanja sukoba, često idu ruku pod ruku, tako da se mnoge iste strategije treniranja mogu koristiti za oba deficita.)
  Odredite prostor "hladno mesto”. Stvorite sigurno mesto, koje je posebno privlačno ili ugodno, za oko i čujnosti vašeg životnog prostora, gde kamperi i savetnici mogu da se pregrupiraju. Pokažite da koristite prostor za sebe tako da ima pozitivne konotacije. Stavite tamo neke stvari koje bi mogle biti opuštajuće - kolorističke potrepštine, knjigu, loptu za stres, špil karata. Najbolje je uspostaviti i uvesti ovu hladnu tačku na početku smene da se kamperi koji se bore sa samoregulacijom ne osećaju izdvojeni ili kažnjeni. Kada dođe do izliva, podsetite kampera na hladno mesto i neka on ili ona znaju da želite da razgovarate kada se on ili ona osećaju smireno. Nijedan dobar ishod neće biti rezultat razgovora sa kamperom kada je bilo koji od vas uznemiren ili emocionalno slomljen. Ne pokušavajte da trenirate dok ne budete mirni.
  Tokom vaše individualne trening sesije (izvan dometa slušanja drugih kampera), pratite neke ili sve ove korake. Zapamtite, želite da kamper učini većinu razmišljanja i razgovora, pa se usredotočite na otvorena pitanja. Predavanja ne rade 'poso'.

1.    Pitajte kako se on ili ona osećao i šta se dogodilo što je izazvalo ispad.
2.    Pitajte kako će sledeći put drugačije postupiti u istoj ili sličnoj  situaciji.
3.    Razmotrite kakvo on ili ona mogu dati izvinjenje (izvor dostupan ovde)
4.    Pitajte za ideje o tome kako se on ili ona uspeo smiriti u teškim situacijama  (izvor dostupan ovde: ).
5.  Dogovorite se o tome šta će kamper učiniti sledeći put kada se uzruja.
6.  Dogovorite se o periodu praćenja i izrazite poverenje u njegovu ili njenu sposobnost da reaguje mirnije sledeći put. 


       VAŽNA NAPOMENA: 
     Potražite podršku od svog direktora kampa ako trening nije efikasan u poboljšanju ponašanja kampera. Ako su drugi kamperi ugroženi ili je njihovo iskustvo ugroženo ponašanjem jednog kampera, odmah potražite pomoć.
Treće: Pozovi / Pridruži se
Da bi prijateljstvo počelo, neko mora da preduzme akciju. To može značiti pozivanje drugog deteta da nešto učini, ili može značiti traženje da se pridruži onome što dete ili grupa već radi. Postoje široke mogućnosti u kampu za decu da pozovu prijatelje u aktivnosti niskog rizika kao što su karte za igru, da se prijave za aktivnost zajedno ili da budu prijatelji na plaži/bazenu. Postoje i brojne mogućnosti da se pitaju da se uključe u neku aktivnost. Kamperi koji se bore sa prijateljima možda nisu savladali umetnost pozivanja i / ili pridruživanja.
Ideje za treniranje:
   Sa kamperom koji ima problem sa "spajanjem" (pokušavajući da se pridruži igri u toku, dosađujući drugim kamperima), pronađite priliku za trenersku sesiju i ponudite neke smernice. Pitajte kako se on ili ona osećaju kada je on ili ona u sred igre i neko drugi želi da on ili ona prestane i započne igru ispočetka. Igrajte se uloga raznim načinima traženja rešenja da se pridružite i zamenjujte uloge u igranju i igrača i onoga koji traži da se pridruži. Predložite da kamper pita: "Hej, mogu li igrati sledeću igru?" umesto da se upliću na pola puta.
  Kamper koji ima "pozivni" problem često će se žaliti da ga niko ne voli. Pronađite mogućnost jedan-na-jedan da razmislite o malim pozivima koje bi kamper mogao proširiti. Možete čak predložiti i kamperima koji bi mogli biti prijemčivi za pozive. Osmislite igranje ulogama, izazovite kampera da napravi pozivnicu i činite pohvale.
Zapamti zašto si ovde
Klinički psiholog Russel Barkley, dr.sc., rekao je:
 "Deca kojoj najviše treba ljubav uvek će je tražiti na najneprijatnije načine" (2013).
Na pola leta, možda ćete se osećati neverovatno uznemireno zbog teškog kampera koji zaista čini da napravite svoj životni izazov. Možda će vam biti korisno da se vratite na entuzijazam koji imate sada, na početku leta o promeni života dece na bolje. Postati trener za socijalne veštine kampera i pomoći sa malim poboljšanjem, može biti najplodnija stvar koju radite tokom leta. 

Prijateljstva su veoma važna za naše kampere, jer su i izvor mnogo detinje radosti i temelj za odnose kada odrastu. Pozitivni odnosi su ono što čini sretan život, pa hajde da pomognemo našim kamperima da izgrade socijalne veštine koje su im potrebne da bi imali snažna prijateljstva sada i u budućnosti.
15 Feb 2019

Podučavanje kampera umetnosti prijateljstva

Fotografija ljubaznošću IMCA kampa Shadi Brook, Deckers, ColoradoAutor: Audrey Monke, MA
May 2018

Negovanje prijateljstva među kamperima je jedan od najvažnijih ciljeva svakog programa letnjih kampova. Svi saradnici i savetnici u kampu igraju ključnu ulogu u osposobljavanju i podučavanju kampera veštinama koje su im potrebne da postanu prijatelji, da budu dobri prijatelji drugima i da održavaju jaka prijateljstva.

Važnost ovih mladih ljudi u oblasti socijalnih i emocionalnih veština istaknuta je u nekoliko studija, uključujući i poznatu 80-godišnju Harvardsku studiju razvoja odraslih, koja je utvrdila da:

“Bliski odnosi, više od novca ili slave, su ono što ljude čini srećnim tokom svog života. . . Te veze štite ljude od životnih nezadovoljstava, pomažu da se odgodi mentalni i fizički pad, i bolji su prediktori (predskazivači) dugog i sretnog života od društvene klase, inteligencije ili čak gena. Ovaj nalaz se pokazao istinitim kako među muškarcima sa Harvarda, tako i među učesnicima unutar grada ”(Mineo, 2017).

Kao savetnik kampa, možete imati doživotan, pozitivan uticaj na zdravlje, sreću i uspeh vaših kampera, podučavanjem nekih emocionalnih i socijalnih veština koje će im pomoći da imaju pozitivne odnose kako u kampu tako i u životu. 

Ove pogodnosti će daleko nadmašiti rekreativne ili sportske veštine koje dobiju dok su u kampu. 
Kao što je napisano u prethodnom članku, „Postati trener za društvene veštine kampera i pomoći sa čak i malim poboljšanjem, može biti najsnažnija stvar koju radite tokom leta. Prijateljstva su toliko važna za naše kampere, jer su i izvor mnogo detinjske radosti i osnove za buduće odnose odraslih ”(Monke, 2017).

Dakle, koje veštine, konkretno, možete da se usredsredite na kratko vreme koje ćete imati sa svojim kamperima ovog leta? Najbolje mesto za početak je da pomognete svojim kamperima da se druže u kampu.


KAKO STEĆI PRIJATELJE

Vođenje organizovanih timskih igara i diskusija, bez obzira na to što vam se u početku čini neugodnim, od ključnog je značaja za vaš uspeh da pomognete svojim kamperima da steknu nove prijatelje. 

Preduzeti neke važne korake:

Koristite KORUK (Brandvein, 2008) da zapamtite kako da pozdravite svoje kampere:

K: Kontakt očima - Pogledajte ih u oči bez sunčanih naočara.

O: Osmeh - Važno je imati izraz dobrodošlice!

R: Rukovanje - Dajte im ruku za rukovanje, 'high five' ili zagrljaj.

U: Upoznajte ih sa drugim kamperom koji je već stigao.

K: Ko ste i kako se osećate, recite im - „Zdravo, ja sam Sunčica. Toliko sam ponosna što sam te upoznala, i tako mi je  
     drago što si ovde! ”


 • Kada dođu svi vaši kamperi, pobrinite se da se svaki kamper predstavi svima u vašoj grupi
 • Vaši prvi sati sa svojim kamperima su kritični za postavljanje nijanse tona za sastanak. Pobrinite se da vodite i utičete na diskusije tako da je svaki kamper (čak i tiši) uključen. Možda imate neke kampere koji su se poznavali pre kampa i drugih koji ne poznaju nikoga. Budite osetljivi na ovo i usmerite kampere da se upare za aktivnosti sa nekim novim. Ako imate kuhinjsku patrolu ili druge poslove, prvo uključite kamper povratnika s novim kamperom. Neka vaši kamperi znaju da će svaki dan grupa imati vreme za nešto zajedničko. To može biti za vreme obroka, logorske vatre ili za vreme spavanja (bez obzira na raspored kampa). 
PRVI DAN U KAMPU 
 • Započnite ovu praksu prvog dana. Ideje za svakodnevne zajedničke aktivnosti mogu da uključuju:
 • Usponi i padovi (najzabavniji deo dana i najveći izazov / najteži trenutak)
 • Tri stvari koje su prošle dobro (pomaže kamperima da se fokusiraju na pozitivno)
 • Pitanje dana (svaki kamper i savetnik odgovara na isto pitanje)

Objasnite svojim kamperima da je sticanje novih prijatelja važan deo njihovog iskustva u kampu - kako u svojim grupama tako i u većoj kamperskoj zajednici. Razgovarajte sa njima otvoreno o tome šta ćete učiniti kako biste olakšali prijateljstvo. Proverite da li neka deca možda već imaju prijatelje, ali potvrdite i da će sticanje novih prijatelja poboljšati doživljaj svih.

Volim da olakšavam korake da se predstavim drugima i da ih kamperi vežbaju. Kamperi su spremni da učestvuju u aktivnostima kada svi to rade zajedno i kada njihovi lideri, na koje se ugledaju, prezentuju  aktivnost na pozitivan način. Sa drugim savetnikom ili iskusnim, može i odlazećim kamperom, uzorom, kako da se predstavite novim ljudima koristeći ove korake:

 • Osmeh
 • Reci: “Zdravo, moje ime je ______. Kako se ti zoveš?"
 • Reci: "Drago mi je što sam te upoznao, ________ (koristite njihovo ime)."
 • Postavite pitanje sa niskim rizikom, kao što je "Odakle si?"
 • Slušajte i odgovarajte na pitanje ili komentar.
 • Postavite više pitanja ili ponudite malu pozivnicu poput: "Želiš li da igramo karte dok čekamo ručak?"
 • Predstavite svog novog prijatelja nekome ko ga ne poznaje.

 • Uključite ih u svakodnevnim aktivnostima sa nekim koga ne poznaju (ili su se tek nedavno sreli). Proširite praksu na sastanak sa drugom grupom u kampu (čiji je savetnik takođe vodio korake uvođenja/upoznavanja).

 • Praktikujte uvođenje svakodnevno ovih praksi u kampu, uvek kada vaši kamperi odlaze u nove aktivnosti i upoznaju nove savetnike i kampere. Sticanje zadovoljstva sa veštinom uvođenja sebe je od velike pomoći u sklapanju novih prijatelja.

Kada se vaši kamperi počnu međusobno sastajati i međusobno se družiti tokom prvog ili drugog dana boravka u kampu, možete da pređete na učenje o tome da ste dobar prijatelj.

BITI DOBAR PRIJATELJ

Stvaranje prijatelja je sjajan početak, ali da bi se prijateljstva razvijala, moramo vežbati da budemo dobar prijatelj. Neke specifične prakse koje će poboljšati prijateljstva kampera - i naučiti ih veštinama koje mogu poneti kući - uključuju:

*Proslavljajte pobede drugih. Učinite kulturu vaše grupe kako bi se razveselili i ohrabrili jedni druge. Kada kamper uspe, učinite to velikom proslavom. Ovaj čin slavljenja postignuća drugih je važan deo zdravih, pozitivnih odnosa.

*Obratite pažnju i pričajte o sopstvenim raspoloženjima i raspoloženju vaših kampera.
Modelirajte za svoje kampere kako im pružiti podršku kada se jedan od vaših kampera oseća tužno ili uplašeno i pridružite se njihovom uzbuđenju kada su sretni. 
Podelite sopstvene priče koje odgovaraju kampu kako bi se kamperi osećali prijatno kada su se otvorili i bili ranjivi od deljenja njihovih raspoloženja. Učinite da vaša okolina bude dobrodošla - bez ikakvih negativnih učinaka ili podnošenja zadirkivanja - tako se kamperi ohrabruju da dele jedni s drugima.

*Pohvaljujte jedni druge. 
Razmislite o tome da deo dana bude vreme za pohvaljivanje i gradite jedni druge kroz verbalne i pisane pohvale. Možete imati kutiju za komplimente (za stariju decu) ili samo verbalne komplimente.

*Rešavanje problema i rešavanje konflikta direktno. 
Modelirajte i olakšajte diskusije između kampera i vaše grupe kako biste se pozabavili svim nesuglasicama ili konfliktima, a ne dozvolili tračanju ili žalbama drugima. Promovisati poverenje ohrabrujući kampere da se bave temama direktno medjusobno.

*Razgovarajte sa svojim kamperima na temu biti dobar prijatelj. 
Kada se vaša grupa dobro oseća, vodite diskusiju o tome šta čini dobrog prijatelja. Model govori za sebe i kompromitira - ponekad radi aktivnosti koje neki prijatelj želi da uradi, ponekad ih izaberite da sami učestvuju u modeliranju. Neka vaši kamperi dođu do svojih ciljeva kako da budu bolji prijatelj.

Kamperi će učiti i vežbati nove veštine prijateljstava tokom svog boravka u kampu, ali nećete ići kući s njima da im pomognete kada više ne budu u okruženju kampa. U poslednjim danima kampa, podstaknite diskusiju o održavanju prijateljskih odnosa posle kampa.

KAKO ODRŽAVATI PRIJATELJSTVA

Da bi se održavala prijateljstva, neophodno je ostati povezan, čak i kada to zgodno ili prijatelji žive daleko jedan od drugog. U poslednjim danima kampa, razgovarajte sa svojim kamperima o tome kako mogu da ostanu povezani, ne samo kroz površnu vezu društvenih medija, već i na dublje načine. Ohrabrite kampere da se sastanu licem u lice ili razgovaraju telefonom (ako udaljenost ne dozvoljava direktnu vezu). Neka kamperi razmenjuju stvarne adrese kako bi mogli slati i primati pisma i ohrabrujuće beleške, pa čak i posete.

Pronalaženje podržavajućih, brižnih prijatelja i formiranje pozitivnih odnosa u kojima imate osećaj prihvatanja i pripadanja, je doživotno traganje. Nažalost, neki ljudi nikada ne pronalaze ove pozitivne odnose. Kao što je Harvardska studija pokazala, moramo dati prioritet formiranju pozitivnih odnosa kako bi maksimizirali naše zdravlje i dobrobit tokom celog života (Mineo, 2017). 
Kamp je idealno okruženje za pružanje mladima nekih od alata i veština koje će im biti potrebne da bi napredovale u odnosima.

Jednako važno, stvarajući kulturu prijateljstva u kampu, kamperi će iskusiti osećaj pripadnosti i prihvatanja koji se osećaju samo kada ste našli dobre prijatelje. Za neke od vaših kampera, ovo je možda prvo mesto na kojem su iskusili ovu vrstu tople zajednice. 

Stvarajući kulturu koja promoviše pozitivna prijateljstva, poslaćete svoje kampera kući ne samo da znaju kako se sprijateljiti, već i kakvi se pozitivni odnosi osjećaju. Jednom kada to iskuse, oni će znati šta da traže i čemu se bore u svojim odnosima izvan kampa.

Pitanja za diskusiju:
Kakav uvodni proces ili igru sa imenima ćete učiniti sa svojim kamperima kako biste bili sigurni da svi znaju imena drugih na prvom danu kampa?
Kakva dnevna pitanja ili prakse ćete sprovesti sa svojim kamperima?
Koje specifične veštine prijateljstva ćete fokusirati na podučavanje vaših kampera ovog leta?
Reference:

Brandvein, M. (2008). Obuka sjajnog osoblja! Tom 2: Više odličnih alata za izvanredan razvoj osoblja. Martinsville, IN: American Camp Association.

Mineo, L. (2017., 11. april). Dobri geni su dobri, ali radost je bolja. Harvard Gazette. Dobavljeno iz https://nevs.harvard.edu/gazette/stori/2017/04/over-nearli-80-iears-harvard-studi-has-been-shoving-hov-to-live-a-healthi-and- srećan život/

Monke, A. (2017.). Treniranje vaših kampera za bolje prijateljstvo. Camping Magazine. Preuzeto sa ACAcamps.org/resource-librari/camping-magazine/coaching-iour-campers-better-friendships

Audrei "Sunshine" Monke, MA, sa svojim suprugom Steveom, u vlasništvu je i usmerava Gold Arrov Camp (Lakeshore, Kalifornija) već 30 godina. Članica je ACA od 1989. godine i bila je predsednica Zapadnog udruženja nezavisnih kampova (VAIC) od 2007. do 2010. godine. Audrei istražuje, piše i govori o kampu, roditeljstvu, veštinama prijateljstva i pozitivnoj psihologiji. Njena predstojeća roditeljska knjiga (Center Street, 2019) nudi ideje za dovođenje čarobnog doma letnjeg kampa.

Prevod: