19 May 2019

Kako treba da izgleda koncept igre koji dete treba da ponese u Komp Kamp? *Update 4.marta, 2020.


Koncept igre koji treba dete /komp kamper/ da pošalje pre kampa, može i da se ponese pisano rukom ili na računaru, jedna do dve strane.

Jedna od najvećih prepreka koje kamperi moraju da prevaziđu u procesu pravljenja svoje igre, godine su pokazale, ne leži u programiranju ili grafičkom dizajnu, već u samom konceptu! Nedovoljno razrađena tema i česti redizajnovi igre dovode do krajnjeg proizvoda na kojem se vidi neodlučnost u dizajnu. Kad nismo dovoljno usmereni i odlučni o svom dizajnu, dešava se da ubacimo još jednu vrstu neprijatelja negde u sredini, pa onda još par nivoa ovakvih, onakvih. Na kraju ostanemo sa mnoštvom ideja koje ne znamo kako da realizujemo. Često se i dešava da u samom startu budemo previše ambiciozni, pa našoj igri, koja je u početku trebala da ima 100 nivoa i 5 boss bitki, moramo da odsecamo delove da bi smo stigli da je završimo.

Da bi naša igrica ličila na pravu igru, moramo da budemo dobro organizovani, i da imamo razrađen koncept pre nego što krenemo na samo pravljenje igre. Ove godine u kampu ćemo se dosta koncentrisati upravo na to. Kamperi, ove godine ćete biti u obavezi da u kamp dođete sa već razrađenom skicom igre koju želite da napravite! Kako? Saznaćemo sada.

Papir i olovku u ruke!


Da bi ste napravili koncept igre, potrebno je da razmislite o nekoliko ključnih stvari:
Ciljna grupa– Za koga je vaša igra? Da li je za „hardkor“ gejmere – koji zahtevaju da igra ima veću težinu i da duže traje - ili za „kežual“ blejače koji igraju kad stignu, bez preterane obaveze da budu najbolji u igri i da posvete velik broj sati igri. Kada odredite za koga je vaša igra, moćićete da prilagodite sadržaj i dužinu vaše igre tako da ne bude dosadna, a ni naporna vašoj publici. Mnogo monotog sadržaja neće zadržati vašu publiku, tako da se pobrinite da ubacite dovoljno raznolikosti da bude svima zanimljiva.

Žanr– Iako danas postoje mnoge igre koje ruše granice žanrova, i možda se osećate u iskušenju da zagrizete i počnete da pravite jednu „eksperimentalnu“ igru, morate prvo da usavršite pravljenje igre u granicama jednog žanra. Previše komplikovana i nejasna igra će zbuniti igrača i na kraju ga dosaditi. Razmislite da li želite da vaš lik skuplja poene na svakom nivou i penje se uz planinu, ili da bude avion koji će spašavati izgubljene životinje, ili će biti arheolog koji mora da istraži stare ruševine i nađe blago? Da li će se igra vrteti oko zagonetki i puzli ili vožnje automobila po gradu?
Priča– Jedna od najmanje cenjenih delova igara jesu njihove priče. Igra sa vrlo jednostavnim mehanikama i malim brojem nivoa, ali sa dobrom i interesantnom pričom, mnogo će bolje proći od igre sa 20 nivoa gde igrač neće uopšte shvatati zašto prelazi te nivoe. U kampu smo mnogo puta viđali igre sa dobrim i kreativnim pričama kako pobeđuju igre sa lepom grafikom ili komplikovanim programiranjem ali bez priče. Nije dovoljno biti pametan programer, jer su igre interdisciplinarna oblast. To znači da ćete morati da probudite i svoju kreativnost ako nameravate da pođete putem dobrog game-dizajna.

Izgled, tematika, motiv


Da bi vaša igra imala doslednost i razumljivost, potrebno je da se svi njeni delovi uklapaju. Ako je vaša priča smeštena u dalekoj budućnosti, srednjovekovne zgrade i zmajevi će dosta odudarati od celokupne slike. Naravno, ako se odlučite za ovakve čudne mešavine, morate se pobrinuti da vaša priča to objasni kako valja i ne ostavi rupe. Dobro pravilo je držati se jednog stila dizajna kroz celu igru, jer ćete tako uvući igrača dublje u vašu igru. Koja je poruka vaše igre? da li će igrač nešto naučiti kad odigra vašu igru? Igra koja ostavi jak utisak na kraju će biti mnogo bolje upamćena. Ako u kampu osnujete tim za pravljenje jedne igre, dobro utvrdite kako želite da igra izgleda i teče, da se ne bi desio nesporazum između artista. Da li će vaši nivoi izgledati kao iz budućnosti, iz steampunk sveta, iz praistorije ili iz svemira? Ne mora se završiti samo tu, može dešavanje igre da se dešava u nečijem kompjuteru, ili nečijoj mašti. Mogućnosti su neograničene, ali na nama je da, od svih tih ideja koje nam lete po glavi, pažljivo izaberemo one valjane i kompatibilne da bi naša igra bila dobra.

Kako treba da izgleda vaš koncept? Jednostavno, kao što bi ste skicirali neki crtež pre nego što pređete flomasterom, tako ugrubo nacrtajte izgled vaših likova i vaših nivoa. Takođe, obraćajte pažnju na neke detalje o kojima retko razmišljamo do poslednjeg trenutka. Kako želimo da nam izgleda glavni meni igre? Kog oblika i boje će biti tasteri pomoću kojih igrač bira lika? Kada izgubimo igru, šta želimo da nam piše?

Nakon toga, zapišite svoje ideje za priču i radite na njima. Vremenom, kako budete sve više i više smišljali i razrađivali vašu priču, ona će dobijati oblik koji onda možete da zapišete kao priču propraćenu raznim crtežima i čak i muzikom. Kada dođe kamp, vaša već smišljena priča će lako i brzo dobiti svoj oblik u igri.

Jedan dobar savet bi bio da pogledate vašu omiljenu igru i da dobro razmislite o tome šta nju čini vašom omiljenom igrom. Ako su to njeni likovi, pokušajte da smislite neke likove koji će biti jednako zanimljivi i unikatni. Pazite takođe i da ne upadnete u zamku kopiranja ideja drugih! Lako je uzeti lika kojeg volimo i samo copy/pastujemo u našu igru, ali se mnogo više ceni i pamti lik koji je potpuno originalan.

Sugestije pisao vaš drug, brat, edukator, mama i tata u kampu... Teodor.UPDATE 19.oktobra, 2019.

Da rezimiramo uputstvo ukratko kako prići konceptu svoje igre :

-ciljna grupa
-žanr
-samostalno ili u timu
-nacrtane skice plana i sadržaj, koja je priča, u 200 reči

Postavite sebi pitanje pre da počnete da pišete koncept:

Koji problem pokušavate da rešite?
Koje su opcije?
Kako ćete odlučiti koje je najbolje rešenje?
Koji je tvoj naredni potez?
Kako ćete ispraviti svoje greške?
Šta to zapravo pravite?
Kako ćete to učiniti?

Sledeće važno je: 
Pričaj više o tome sa prijateljima.
Da li se vaša ideja razlikuje od ideja vaših vršnjaka?
Kako ste odlučili da je to najbolja opcija?
Jeste li razmotrili bar još tri opcije?

Skica male igre, primer:Update 4.marta, 2020.Uputstvo na engleskom jeziku:

As years of working with game designing campers have shown, one of the biggest obstacles we need to overcome when making a game isn’t actually programming it or putting in the artwork, it’s the concept design! A partially developed idea or frequent redesigns of the game lead to a final product where players can see the uncertainty of the designer. When we’re not focused an decisive enough about our design, we wind up adding another type of enemy, an extra few levels here and there, etc. In the end we’re left with a bunch of ideas which we can’t blend together and realize. Often times our ambition is too high in the start of the proccess and we wind up having to cut down on the 100 levels and five boss battles we had planned, in order to actually finish that game. In order for our game to look serious, we have to have a well organized plan and developed concept before we start creating it. This year in camp we will be focusing heavily on exactly that. Campers, this year you are required to come to camp with a ready sketch of what you want your game to be. How? Stay tuned!
In order to make a game concept, we have to think about several things:
1. Players
Who is the game for? Is your game only for “hardcore” gamers – ones who want their experience to be more challenging and lengthy – or is your game for “casual” gamers who play games whenever they have the time for it, without too much commitment to be the best in the game or devote too many hours to it. When you decide who your game is meant for, you will be able to adaptthe content and length of your game to make it challenging enough, without it being too frustrating, or too easy. A bunch of the same content (levels, enemies…) will get boring for your players, so make sure to diversify your content.
2. Genre
Even though you can find many genre-defying games today, and you may be tempted to take the leap and make an “experimental” game, we must first practice the skill of making a game within the limits of a single genre. A complicated game with unclear mechanics will confuse the player and drive them away quickly. Decide whether your main character should be collecting points while climbing a mountain, or will they be controlling an airplane rescuing lost animals, or will they be an archeologist who is exploring ruins and finding treasure? Will the game revolve around puzzles and riddles, or will it be an arcade-style racing game in the city?

3. Story
One of the most underappreciated aspects of games are the stories they tell. A game with simple mechanics and only a few levels, but with a great, captivating story will keep players interested much more than a game with 20 levels where the player doesn’t even have a motive for going through them. In past years at the camp, we have seen many games with creative stories win more players than games with nice graphics or complex mechanics that lack a story. It’s not enough to be a competent programmer, because game-design is an interdisciplinary type of work. This means you will have to harness your creativity as well, if you want to walk the path of good game-design. 
4. Look, theme, motive-  In order for your game to have a consistency and coherency, it’s necessary for all it’s parts to fit together neatly. If your story is set in the far future, castles from the middle ages and dragons will seem odd and ill-fitting. If you decide on such bold design choices, be sure that your story clearly explains such elements and doesn’t leave any gaps. A good rule of thumb is to stick to one sort of style throughout your game, so that your players can immerse themselves easier into it. What is the message of your game? Will the player learn any valuable knowledge playing it? A game that leaves a strong impression will be remembered and cherished much more. If you decide to form a game-designing team in camp, make sure all your team members are on the same page. Will your levels have a steampunk sci-fi look to them, or will they be from the ages of dinosaurs, or even in outer space? Your options don’t stop there – you could set the game within the circuitboard of someone’s computer, or even in someone’s imagination. The possibilities are endless, but it’s our duty as game designers to net the very best out of all the ideas flying around our head – the ideas that will fit and be compatible with our game.
How should your game concept look? It’s simple, imagine you’re making a sketch of a drawing before you go over it in ink. Make a rough drawing and description of your characters and levels. Pay attention to details that we usually leave as an afterthough once we’re done making all the levels: How will our main menu look? How will our character select screen look? When we get to a game-over screen, what will we show the player? After deciding all of this, write down your ideas for the story and add/subtract details as necessary. Over time, as you’re developing your story, it will the take the form of a set of drawings, descriptions and even music. When we finally get together in camp, your developed story will be easy to turn into a polished game. A good piece of advice I’ve been given is to analyze your favourite game and try to find what is it that makes it your favourite. If it’s the characters, try to use them as inspiration for your own characters. Be careful of accidentally copying other people’s ideas without giving them your own flavour first! It’s easy to take a beloved character and copy/paste them into our game, but an original design will be much more beloved and remembered more fondly.

Author: Teodor Sandel-Konjevic
6 May 2019

8 saveta za izbor letnjeg kampa, prema mišljenju eksperta za kampovanje dece


Dnevni kamp ili kamp sa spavanjem? Muzika ili sport ili programiranje? Ili sve to zajedno u #KompKampu!


Više od 100 godina letnji kamp je bio deo američkog detinjstva, i to iz dobrog razloga. Sve više istraživanja upućuju na važnost iskustva u kampu: deca se uče kritičkim životnim veštinama koje su važne u odrasloj dobi, i dobijaju priliku da rastu izvan budnih očiju roditelja, uz podršku inspirativnih modela u njihovim savetnicima.
Više od 13.000 letnjih kampova (14 letnjih kampova za koje nećete verovati da postoje) postoji u SAD, a izbor kamp programa za našu decu je neodoljiv. Ranije samo za bogate amerikance, sada postoje iskustva u kampu za skoro svaki budžet. Nekada samo višednevno iskustvo na otvorenom, sada postoji mnoštvo tipova programa koji se razlikuju po trajanju i za svaki uzrast deteta. Dakle, kako da pristupimo pronalaženju kampa za našu decu? Evo nekih kritičnih tačaka koje treba imati na umu kada se leto približava.

Počnite sa dnevnim kampom

Ne znate da li je kamp pravi za vašu porodicu, odnosno za vašu decu? Počnite sa dnevnim kampom. Iskustvo dnevnog kampa u Americi izraslo je iz sveta višednevnih letnjih kampova. Porodice su želele da osete iskustvo kampa, ali ne da borave osam nedelja na udaljenom jezeru. Dnevni kamp je sjajan način da testiraju i formiraju iskustvo u kampu i da se dete izloži kulturi kampa. Dnevni kampovi funkcionišu u Sjedinjenim Državama i nude različite opcije za trajanje učešća. Konačno, u dnevnim kampom, možete dobiti trenutnu povratnu informaciju o iskustvu vaše dece kada ih pokupite nakon dana prepunog aktivnostima u kampu.

Probajte kampove sa mnogo aktivnosti

Ako još uvek sagledavate interese svoje dece, pokušajte sa programima koji nude različite sadržaje i aktivnosti, za razliku od kampa sa jednom aktivnošću. Osim ako već znate tačnu vrstu programa koje vaše dete traži, zabacite širu mrežu u traganju. Mnogobrojni dnevni kampovi i kampovi sa dužim boravkom nude programe koji izlažu decu širokom spektru aktivnosti kako bi pronašli svoje interese i podstakli ih. Takođe je važno da nakon što odaberu program koji ima specijalizovan sadržaj, to treba da bude onaj koji žele da rade. Izaberite program koji će podsticati ko je vaše dete, a ne ono što vi želite da bude.

Odaberite kamp sa spavanjem samo kada je vaše dete za to spremno

Da li je kamp sa noćenjem pravi za moje dete? Svako dete je drugačije, tako da izaberite kamp sa noćenjem ne prema starosti, već kada je pravo vreme za njih. Moja najstarija kćerka bila je baš mala  za kamp kroz koji je prošla: ona je bila na svom prvom kampu sa noćenjem kada je imala 8 godina. Moja druga kćerka sada ima 9 godina i još uvek nije spremna da se preda iskustvu kampa sa noćenjem. Jedan jednostavan način da se proceni spremnost vašeg deteta je da pogledate kako se pristupa spavanju: Ako vaše dete voli kasno da ide na spavanje, verovatno je spremno za kamp sa noćenjem.

Okaljeni kamperi: Ne preterujte

Da li ste okaljen kamper? Smanjite svoj entuzijazam za „najbolje leto svog života!“ Neki roditelji već znaju gde i kada će njihovo dete ići u kamp. Za njih, određeni kamp je deo njihove porodične istorije. Te nasleđene tradicije u porodici ne moraju da se prodaju zbog uticaja iskustva u kampu. Oni znaju kako je to iskustvo generacijama uticalo na njihove porodice. Ako ste to vi, budite oprezni sa načinom na koji ste izgradili ovo iskustvo za vaše dete. Okaljena deca ponekad osećaju pritisak da repliciraju iskustvo mame ili tate i mogu pasti u prvom trenu. Samo budite osetljivi na to kako opisujete vaša prošla iskustva.

Pitajte o popustima

Zabrinuti zbog troškova? Nemojte se plašiti da pitate za popuste ili planove plaćanja na rate koje većina kampova nudi. Mnogi od njih to i reklamiraju, ali nikada ne boli ako pitate i kažete da vas brine cena.

Istražujte

Marketing je lep ali i napast, zbog toga je zaista važno za roditelje i decu da istraže kamperske programe za koje su zainteresovani. Proverite preporuke i uverite se da ima mesta za vaše dete. Saznajte da li je kamp akreditovan*** od strane American Camp Association: ACA akreditacija najbolji dokaz posvećenosti kampa zdravlju i dobrobiti dece u programu. Ako kamp nije akreditovan, pitajte ih zašto su odlučili da ne budu. ACA takođe ima jedan od najboljih alata za traženje kamp programa u SAD-u: Veb-alatka Find-A-Camp. Pogledajte najobimniju bazu podataka o kampovima po trajanju, geografiji i programima.

Dajte svom detetu da se izjasni

Za najuspešnije iskustvo, uključite svoje dete u proces donošenja odluka. Deca bi trebala da znaju svoja interesovanja, te da izaberu kamp sa takvim programom koji će moći ta interesovanja da ispuni, a to često dovodi od osećaja samoodlučivanja u procesu. To ne znači da svako dete treba da bude preplavljeno uzbuđenjem do tačke da pakuju svoje torbe već u aprilu. Oni samo treba da imaju interes, iskru, nešto što njihov savetnik u kampu, programsko osoblje i direktori kampova mogu da neguju. Ne brinite ako u poslednjim trenucima pre letnjeg iskustva vaše nekada uzbuđeno dete postane nervozno. Ovo je prirodno za svako dete koje ulazi u novu aktivnost.

Zabavite se

Konačno, zabavite se sa procesom biranja kampa. Leta iz detinjstva su dragoceni trenuci koji treba da budu zabavni i nezaboravni. Direktori kampova to znaju. Oni će biti ponosni što će vam pomoći da pronađete najbolje letnje iskustvo za vaše dete.


***U Srbiji, nažalost, još nemamo ustanove za akreditaciju kampova, mada se lično zalažem za to već godinama, prateći rad Asocijacije Američkih kampova. Medjutim, još uvek nisam naišla na dobru volju pre svega rukovodilaca kampova.
Radoslava, osnivač KompKampa i Nacionalnog vodiča, direktorijuma kampova za decu u Srbiji.

IZVOR Autor teksta Tom Holland
Tom Holland je vlasnik i operater Wilderness Adventures, koji vodi programe letnjih kampova za mlade na šest različitih kontinenata. Tom je bio direktor dnevnih kampova, kampova sa noćenjem, programa za putovanje i putovanja u divljinu, on je i bivši izvršni direktor Asocijacije Američkih kampova. Često se može naći sa svojom ženom i četvoro dece istražujući divlje prostore oko njihove kuće u Jackson Holeu.